Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Cím: Tradíció és innováció a tudományokban ELTE BTK Történeti Intézet

Title: Tradition and Innovation
[Letöltés]
Szerző(k): dr. habil Krász Lilla PhD - ELTE/BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék
Rovat: Hírek, események
Kötet: 2019/18
Tartalom:

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ A TUDOMÁNYOKBAN

Nemzetközi konferencia a tudásról és tudományosságról a hosszú 18. század kontextusában

2019. 05. 28. 2019. 05. 29.

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár

(Múzeum krt. 6-8., I. em. 115.)

 

Nemzetközi workshop keretében mutatja be kutatási eredményeit A tudományos tudásáramlás mintázatai Magyarországon, 1770-1830 projekt

Sciences between Tradition and Innovation – Historical Perspectives / Wissenschaften zwischen Tradition und Innovation – Historische Perspektivencímmel az ELTE BTK Történeti Intézetének NKFIH tudománytörténeti kutatócsoportja nemzetközi workshopot szervez 2019. május 28–29-én. A konferencia a modernkori tudományosság kialakulásának kérdéseivel foglalkozik. Ezek sorában mindenekelőtt a diszciplináris felosztás, a különböző tudományszemléletek, fogalomkészletek, módszertani irányelvek, a tudományos önreflexió összetett problémakörei kerülnek megvitatásra. Mindezen túl kiemelt szempontot képez a régi és új tudáselemek egymáshoz való viszonyának, társadalmi és kulturális kontextusainak vizsgálata.

A négy szekció német és angol nyelvű előadásai egyfelől a 18. századi tudáselőállítás és tudástranszfer folyamatok személyi, intézményi aspektusaira fókuszálnak. Kitérnek továbbá az egyes tudásterületekkel (például: filozófiatörténet, történettudomány, klasszika-filológia/esztétika, államtudományok/statisztika, agrártudományok) kapcsolatos ismeretelméleti kérdésekre, módszertani gyakorlatokra. A konferencia harmadik és negyedik szekciói a korszak orvosi írásmódjainak retorikai dimenzióit, valamint a nyomtatott médiumokban megjelenő antropológiai-etnológiai ismereteket tárgyalják.

Program

http://tudasaramlas.btk.elte.hu/hu/workshop

http://tudasaramlas.btk.elte.hu/en/workshop-2019