Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Cím: Elszakadt a fonal – búcsú Szirmai Imrétől (1942–2018)

Title: The yarn was cut off - farewell to Imre Szirmai (1942-2018)
[Letöltés]
Szerző(k): Prof. Dr. Bősze Péter - Szent István Kórház
Rovat: Biográfiák, Kutatás fejlesztés
Kötet: 2019/18
DOI:
Kulcsszavak:
búcsú
Keywords:
farewell
Abstract:

The yarn that we call life is broken. I didn't know we didn't know it was weakening; you have kept your relaxation secret.


1. ábra Prof.dr. Szirmai Imre 1942-2018

Elszakadt a fonal, amelyet életnek nevezünk. Nem tudtam, nem tudtuk, hogy gyengül; lazulását titkaid közt őrizted. Nem akartál erőtlenné váló szálak tudatával kötődni hozzánk. Rejtőzködve harcoltál szörnyű betegségeddel: döbbenten értesültem, hogy nincs tovább.

Levelet írtam, kérve bölcs, szellemes közreműködésedet a Magyar Orvosi Nyelv eme számában lévő szócsiszolásához. Feleséged, Anita válaszolt:

                Tisztelt Főszerkesztő Úr!

               Mély fájdalommal írom meg Önnek a szomorú hírt, drága férjem október 23-án elhunyt…

Néma csend és űr. Az ürességben özönlenek a gondolatok: Hogyan? Miért? Még nem fejezted be, amit akartál. Utoljára nyáron találkoztunk; vidáman beszéltél terveidről és közös munkánkról is. És most semmi. Ki folytatja? Itt hagytál; most már odaát élvezik szellemed. Fogsz ott is iskolát teremteni? A tudomány és a művészet asztalára olyan mérhetetlenül sokat letenni, mint itt? Ott is hálával fognak gondolni gyógyító kezeidre? Nekik is fogsz festeni, meg könyveket írni?

Kezembe vettem az életrajzod, Anita küldte. 

            Szakképzettség: A Pécsi Orvostudományi Egyetemen általános orvosi oklevél (1966). Szakvizsga: neurológia, pszichiátria, klinikai neurofiziológia; szakképesítés: klinikai elektrofiziológia, aneszteziológia.

            Tudományos minősítés: orvostudományok kandidátusa, az orvostudományok doktora.

             Munkahelyek: POTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinika. Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika igazgató egyetemi tanára, majd professor emeritusa.

             Tanulmányutak: Osztrák Tudományos Akadémia Neurofiziológiai Intézet Bécs, Grazi Műszaki Egyetem, Ludwig Boltzmann Intézet Bécs. 

            Tudományos tevékenység: Az epilepsziás roham és a mikrocirkuláció, ill. az agyi anyagcsere kapcsolatának kutatásában új eredményeket ért el. Vizsgálta – többek között – a Jakob–Creutzfeld-betegség EEG-jelenségeit, az agyi érelzáródást követő helyreállítási folyamatokat, és a vércukoresés ideggyógyászati vonatkozásait. Új laboratóriumi módszereket alkalmazott az agyvíz spektrofotometriás vizsgálatára. Az EEG térképezési vizsgálatokat bevezette a kórismézésbe. Vérösszetevői módszereket alkalmazott az agyérrendszeri betegségek felismerésében és kezelésében. Elektroélettani módszereket állított be a Parkinson-kóros betegek vizsgálatára. Kutatta a beszédzavart és a gondolkodást kísérő ideglelki jelenségeket. Összefoglaló munkákban foglalkozott a tudatzavarokkal. 126 angol, magyar és német nyelvű tudományos közlemény szerzője. 300-nál is több előadást tartott.

            Könyvek: Gyakorlati neurológia, Sürgősség a neurológiában, A neurológiai betegvizsgálat alapjai (magyar, angol, kínai), Tabularium neurologiae, Neurológia (egyetemi tankönyv, Medicina Kiadó Bp. 4. kiadás: 2017). Három egyetemi tankönyv társszerzője (Kopper L. (szerk.): Molekuláris medicina; Tulassay Zs. (szerk.) A belgyógyászat alapjai; Takács É. (szerk.) Az idősgondozás kézikönyve. Nem orvosi tárgyú könyveinek száma 9. Legfontosabbak: Utazás Paranoiába, Ars Neurologiae, Ideg-lelés.

            Tagság tudományos, szakmai, oktatási és egyéb testületekben: A Magyar Ideg- és Elmegyógyászati Társaság elnöke (1993−2003); A Magyar Tudományos Parkinson Társaság alapítója és elnöke (2004−2010); A Német Elektrofiziológiai és Képalkotó Társaság tiszteletbeli tagja (2003-tól); A Korányi Sándor Társaság elnöke (2003−2004); Neurológiai Szakorvosképzés Grémiumának elnöke (1993−2007); A SE Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Klinikai Neurológiai Kutatások PhD program vezetője (1995-től); Az UEMS Board of Neurology magyar képviselője (1997−2010); A Richter Gedeon Nyrt. a Magyar Egészségügyért Alapítvány kuratórium elnöke (2016-tól); Schaffer Károly Alapítvány kuratórium elnöke (2006−2007, 2014−2015); A Perfusion, az Orvosképzés és a Magyar Orvosi Nyelv szerkesztőbizottságának tagja, MTA Élettudomány-történeti Munkabizottság tagja.

            Szakmai elismerései: WIPO-díj, Kiváló oktató, Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Sántha-emlékérem, Medicina Nívódíj, Apáczai Csere János-emlékérem, Genersich-díj, Lissák Kálmán-díj, Schaffer Károly-díj.

Orvosi pályafutása mellett festőművészként is tevékenykedik, műveivel négy kiállításon találkozhatott a közönség.

Hogyan fér ennyi egy életbe? Mi jött volna még? Válasz nincs. Búcsúddal mi lettünk szegényebbek.

Imre, hálás vagyok sorsomnak, hogy a magyar orvosi nyelvért együtt is dolgoztunk. Köszönöm a magyar orvosi nyelv tantárgyában tartott előadásaidat, a folyóiratunkban megjelent írásaidat. Élvezettel hallgattam, olvastam, olvasom pontos, lényeget kiemelő mondataidat; olyan tökéletesek, mintha idegszálak közvetítenék. Mindnyájan tanulunk belőlük.

A „nem értem miért történt” tudattal mondok búcsút Kharón ladikjának, de ne gondold, hogy nem maradsz velünk, és nem fogunk még együtt dolgozni. Írásaid bővizű források, a jövőben is fogok meríteni belőlük.

 

A gyógyítóhoz

Jézus, Te orvos voltál, még nem késő, nézz rám,

Szent Kolléga! Jöjj, tégy csodát, mert gyötör testi kín,

tudom, mert írva vagyon, Te vagy örök példám:

meggyógyult a nagybeteg a jeruzsálemi úton,

 

attól, hogy érintette szegélyét ruhádnak.

Pogány vagyok, nem hittem fényes létezésedet,

de volt életem másokért, akik engem várnak,

érdemtelen vagyok, de a kínt jól ismerem,

 

megtanultam, ami másokból lett enyém,

de most bőröm alól testem szökdös, mi marad?

Ismerem már, ezért kérlek, mint érdemtelen:

Vedd el tőlem egy napra a vad fájdalmakat!

 

Tudom, aki életért esdekel hamis ember,

de mivel sose hittem, hogy a lélek létezik,

velem könnyű a dolgod, testemet ne vedd el,

és a lelkemet hagyd benne rejtőzni kicsit.

 

Szirmai Imre, 2018.

 

2. ábra Szirmai Imre: Az óceán Ovarnál