Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Cím: Egy élet a múltból: dr. Dózsa Márta tanítónő és gyógyszerész (1900, Pancsova-1981)

Title: A story emerging out of the past: Dr. Márta Dózsa, a teacher and pharmacist (1900, Pancsova-1981, Miskolc)
[Letöltés]
Szerző(k): dr. Dobson Szabolcs - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke
Rovat: Biográfiák, Kutatás fejlesztés
Kötet: 2019/18
DOI: 10.17107/KH.2019.18.354-365
Kulcsszavak:
’Dózsa Márta’ „Kutas Kálmán”, „Purjesz Béla”, „Csillik Bertalan”, gyógyszerész, Kenderes, karbolsav, fenol
Keywords:
„Márta Dózsa” „Kálmán Kutas”, „Béla Purjesz”, „Bertalan Csillik”, pharmacist, Kenderes, carbolic acid,
Abstract:

I found by chance a short message about a pharmacist Dr. Márta Dózsa, (Gyógyszerészi Szemle 4 (19), 278 (1939)). It was the only information about her hich had ever been published in the pharmaceutical literature: „Our colleague Dr. Márta Dózsa, the caretaker of the pharmacy of Kenderes (settlement in Hungary), had an inconvenient experience in a court room procedure. The last May, she started to clean the basement of the pharmacy while involving her handmaid, Ms. Margit Nász. In the meantime, customers came in the pharmacy and Dr. Márta Dózsa had to prepare a compound medicine. The handmaid left alone started to paddle with two carbolic acid bottles. By curiosity she unstopped suddenly one of the bottles, but so unfortunately that the liquid splashed on her face. The carbolic acid caused severe skinburns and she lost unilaterally her eyesight.” Being curious about her personality, I happened to find a member of her family, who preserved the written documents of Márta Dózsa. It was a useful lesson to see the original short message and then, the documents telling her whole story afterward. This study aims not only to cite the short news of an unfortunate accident published in a professional paper but intends rather to commemorate her whole life in a decent manner she deserved entirely.


Dr. Dózsa Mártáról szaksajtónk legnagyobb terjedelmű híradása az alábbi rövidhír volt, 1939-ből (Gyógyszerészi Szemle 4 (19), 278 (1939)).

1. ábra  Gyógyszerészeti Szemle 1939

A Hungaricana adatbázisból (www.hungaricana.hu) gyorsan fel lehetett lelni gyászjelentését, amelyből megtudható, hogy Dózsa Márta Kutas Kálmánnak, az ismert zalaegerszegi, majd szombathelyi evangelikus lelkésznek és költőnek a felesége volt.

2. ábra Parte cédulája

Sikerült kapcsolatba lépnem Kutas Kálmán fiának, dr. Kutas Ádámnak az özvegyével, Dr. Baranyai Judittal, aki személyesen már nem ismerhette Dózsa Mártát, férje nevelőanyját, de a családi iratok között fennmaradtak Márta dokumentumai, fényképei is.

Ezúton is hálásan köszönöm dr. Baranyai Judit megtisztelő hozzájárulását ahhoz, hogy ezek felhasználásával és közlésével rekonstruálhassam Dózsa Márta életpályáját. Ezzel elérjük azt, hogy erről az értékes, jólelkű emberről ne csak egy szerencsétlen baleset kapcsán közölt rövidhír maradjon fenn, hanem méltó emléket állítsunk személyének.

Dózsa Márta gyógyszerészettel kapcsolatos munkahelyeit egy, közelebbről nem datálható, de bizonyosan 1954 november 1-e után megírt szakmai életrajzából ismerhetjük (családi hagyaték), amely a következő életrajzi adatok olvashatóak.

3. ábra Dózs Márta rövid életrajza

Megőrződött Egyetemi Leckekönyve is, amelynek külön érdekessége, hogy Issekutz Béla és Dávid Lajos mellett tartalmazza Szent-Györgyi Albert aláírását is, aki a Bevezetés a szénvegyületek kémiájába tantárgyat tanította és a Gyógyszerészeti vegytan gyakorlatokat vezette.

4. ábra egyetemi leckekönyve

Dózsa Márta gyógyszerész doktori értekezésének címlapja az alábbi képen látható.

    

5. ábra doktori disszertációja

Ugyanakkor a fentebb bemutatott szakmai életrajz korántsem teljes, mert bár az egyéb végzettségeknél említi azt, hogy Márta okleveles tanítónő volt, azt azonban nem, hogy 1941-től vélhetően az 1950-es évek elejéig hivatásszerűen foglalkozott iskolai tanítással. Eközben csak 1945 július 01-től 1946 május 30-ig tért vissza a gyógyszerészi pályára, mint a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertárának tanársegédje.

Ez olvasható ki az alábbi, feltehetően az 1950-es évek elején (1954 november 1-e előtt) született életrajzából.

Fennmaradt 2021/1918 iktatószámú Elemi Népisk olai Tanítónői Oklevelének eredeti példánya is.

Márta egyébként szülei nyolcadik, legkisebb gyermeke volt (öt fiú- és két leánytestvére született).

6. ábra önéletírása

Kutas Kálmánnal 1947 január 18-án házasodtak össze. Férjének ez volt a harmadik házassága. Első két felesége elhunyt. Ádám fia a második házasságából született és 10 hónaposan jutott árvaságra, 1945 január 1-én.

Házassági anyakönyvi kivonatuk lentebb látható. Érdekessége, hogy egyik tanúként Purjesz Béla (1884-1959) szerepel, aki 1921 nyarától élt és dolgozott Szegeden, ahol mint tanársegéd részt vett a Belgyógyászati Klinika felállításában. 1926-tól adjunktus, 1931-től a Belgyógyászati Diagnosztikai Klinika igazgató professzora volt. 1944 tavaszán, a zsidótörvények megjelenése után származása miatt meghurcolták. 1944-45-ben az Orvostudományi Kar dékánja, 1945-46-ban az egyetem rektora volt. 1946-ban díszdoktorrá avatták, 1950-ben nyugdíjazták.

A másik tanú idősebb Csillik Bertalan (1889-1978) könyvtáros, irodalomtörténész volt, szintén a Szegedi Tudományegyetemről.

7. ábra Házassági okmány Kutas Kálmánnal

Dózsa Márta élete fényképekben

  

 

8-11. ábra Dózsa Márta 1918 előtt, index-kép 1922, 1930-as évek

 

12-13. ábra 1937 gyógyszerész doktorrá avatása évében, és 1947 házassága Kuti Kálmánnal

14. ábra 1949, férjével és nevelt fiával, Kutas Ádámmal

  

9. ábra1958, férjével és nevelt fiával, Kutas Ádámmal

 

 

16-19. ábra1968, 1974, 1980, 1981 férjével Kutas Kálmánnal

Epilógus

Szebik Imre búcsúztatója

20. ábra Szebik Imre búcsúbeszéde