Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
Cím: Beköszöntő

Title: Welcome
[Letöltés]
Szerző(k): Cseh Károly, Prof. Dr. - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
Rovat: Orvoslás és mágia az Ókori Keleten
Kötet: 2010/1
DOI: 10.17107/KH.2010.1.3-5
Kulcsszavak:
beköszöntő
Keywords:

Abstract:

Népegészségtan Intézet nagy örömmel támogatja az Orvostörténeti Munkacsoportunk új kezdeményezését a Kaleidoscope - Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti Lap megjelenését.

A lap tematikája az orvostörténet multidiszciplínáris bemutatása, amely magába foglalja a gyógyítás, a betegségek, az eszközök, az emberi kapcsolatoknak különleges formáit beleágyazva a mindennapi élet kultúrájába, szociális-gazdasági helyzetébe. A történeti szemlélet kialakítása segít az összefüggések fejlődésének felismerésében, az orvosi diszciplína megértésében a mai világban, ahol a szakosodás következtében szinte alig tudjuk követni a saját szakterületünk, vagy a határterületen tapasztalható robbanásszerű fejlődést, információáradatot. Ugyanakkor a medicina is átitatódik a többi tudomány, társadalom- és természettudomány felismeréseivel és divatos eszméivel, kutatási eredményeivel. Az orvosi gondolkodás minden korban híven tükrözi a természethez és a társadalomhoz kapcsolódás helyzetét. Az orvostörténelem művelése és egyetemi oktatása Magyarországon 1835-ig nyúlik vissza, amikor az első, új szemléletű, úgynevezett oknyomozó orvos- és sebészettörténet előadója Schöpf-Merei Ágost kiváló gyermekgyógyász volt. Utódjaival méltó múltat teremtett a mai művelődés- tudomány- és orvostörténeti kutatásoknak és oktatásnak. Remélem ez a lap nagyban hozzásegíti az érdeklődőket további elmélyült ismeretek megszerzéséhez, melyre garancia a lap hazai és nemzetközi neves Szerkesztőbizottsága és Tudományos Tanácsadó Testülete.

Prof. Dr. Cseh KárolyThe Public Health Institute is pleased to support the latest initiative of our Medical History Team to start a new Journal Kaleidoscope of History of Culture Science and Medicine.
The primary aim of the Journal is to show the multidisciplinary nature of medical history while reviewing healing practices and specific forms of diseases, medical devices and human relations embedded in everyday life’s culture and socio-economic circumstances. This historical approach contributes to recognize the development of social interrelations and the present situation of medicine in the modern world where we can hardly follow the explosion of recent knowledge in all sciences related to the medicine.

However, medicine is also penetrated by recent discoveries, current ideas and research achievments of other natural and social sciences. The medical way of thinking reflected exactly in all ages the doctors’ relationship to the nature and the society. In Hungary, research and lecturing of medical history may be traced back to 1835. That time, the excellent paediatrician Ágost Schöpf-Merey became the first lecturer of this new science with original ideas about the so-called investigating method of past medicine and surgery. He and his successors created a firm and reliable base for today’s scientist in research and lecturing history of general culture, related sciences and the medicine itself. I hope this Journal will considerably contribute to gain further in-depth knowledge in circles of interested readers. This is guaranteed by the Hungarian and internationally acknowledged scientists in the Editorial and the Scientific Advisory Board of the Journal.

Prof. Dr. Karoly Cseh

 

Das Institut für Hygiene freut sich Ihnen das neuste Projekt der Arbeitsgruppe für Geschichte der Medizin vorstellen zu dürfen: Kaleidoscope- Ein Journal über Bildung – Wissenschaft und Geschichte der Medizin.

Das Thema des Journals ist, die Komplexität der medizinischen Geschichte darzustellen, mit inbegriffen die Heilung, die Krankheiten, die Instrumente und die verschiedensten Aspekte zwischenmenschlicher Beziehungen.

Der historische Ansatz hilft, die Entwicklung der medizinischen Disziplinen in der heutigen Welt zu verstehen, wo wir selbst unserem eigenen Fachgebiet, wegen den vielen Spezialisierungen und den vielen neuen Forschungsergebnissen, kaum folgen können. Aber auch andere Wissenschaftliche Gebiete, fließen mit ihren Ansatzpunkten und Forschungsergebnissen in das Blatt mit ein. Die medizinischen Denkweise spiegelt die Verbindung zur Natur und zur Gesellschaft  in jeder Zeitepoche wieder. Die Lehre der Geschichte der Medizin geht in das Jahr 1835 zurück, als der erste Vortragende, ein hervorragender Kinderarzt, Schöpf-Meirei Àgost war. Mit seinen Nachfolgern hat er der heutigen Kultur, Wissenschaft und medizinischen Forschung  eine würdige Vergangenheit geschaffen.

Ich hoffe, dass dieses Journal den Interessenten hilft, ihre bisherigen Kenntnisse zu vertiefen.

Prof. Dr. Karoly Cseh