Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Cím: A RITMUS A TUDOMÁNYÁGAKBAN

Title: Rhythm in Sciences
[Letöltés]
Szerző(k):
Rovat: Hírek, események
Kötet: 2018/17
Tartalom:

Magyar Természettudományi Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya,
Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete,
MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság Élettudományok-története Munkabizottsága,
MTA Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottság
Magyar Orvostörténelmi Társaság és a Fogászattörténeti Kör
közös rendezvénye

A RITMUS A TUDOMÁNYÁGAKBAN
az ÉRTÉKMENTÉS és INNOVÁCIÓ a TUDOMÁNYBAN
konferencia sorozat keretében
A Semmelweis Egyetem NET konferencia teremében
(1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. 21. em.)
.
PROGRAM ÉS
AZ ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI


A természetvizsgálók hagyománya alapján, megőrizve az 1841-től megtartott évi konferenciák hagyományát,
szeretnénk bemutatni a természettudományi és társadalomtudományi területen elért eredményeket, idén a ritmus
hatásának tükrében

Konferencián való részvételi szándék regisztrációja november 04-ig
mtt.op.titkarsag@gmail.com
2018. november 29−30.
Budapest
2
Program
1. NAP (2018. 11. 29. CSÜTÖRTÖK)
9.00 − 9.10 A konferencia megnyitása és az előadók köszöntése: Tardy János az MTT ügyvezető igazgatója
I. RITMUS ÉS ZENE AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN (9.30−11.20)
ÜLÉSELNÖKÖK:
I.1: DR. FORRAI JUDIT DSC, I.2: DR. KÉSMÁRSZKY RÓBERT FŐORVOS
I.1. ZENE, RITMUS, ORVOSTUDOMÁNY (9.30−10.45)
DR. FEKETE FERENC : Zene és szexualitás
DR. TÓBIÁS IMRE, főorvos (Dél-pesti Kh. II. Psychiátriai- Addiktológiai Osztály): Gyógyítás a
zene ritmusával
DR. CSERE MÁRTA, zeneterapeuta ─ DR. KASSAY FARKAS ÁKOS, osztályvezető főorvos, c.
egyetemi docens: A ritmus az egészség, a ritmus hiánya a betegség, avagy a ritmus
fontossága a pszichiátriai rehabilitáció zeneterápiájában
ANDOR CSABA (EMMI): A normalitás, mint ritmus, a fogyatékosság, mint ami kizökkent
FORRAI JUDIT Dr. habil. (SE): Ritmus, mint a Kodály- és Pető módszer közös alkotóeleme
SZÜNET (10.45—11.00)
I. 2. ORVOSTUDOMÁNY ÉS RITMUS (11.00—11.45)
ZENTAI JUDIT ÉVA, Ph.D. (ELTE BTK Távol-keleti Intézet, Japán Tanszék): A régi értékek és
az új ismeretek találkozása a kora újkori japán orvostudományban
DR KATONA JÓZSEF─DR. SZALAI GYÖRGY (Szent János Kórház, Fül-orr-gégészeti, és
Szájsebészeti Osztály): Értékmentés az orvoslásban
DR. KÉSMÁRSZKY RÓBERT főorvos (1), DR. MARC LUCIANI (2), DR. BERTRAND JOLY (1)1 :
Tér- és időbeli ritmicitás, okozati és tüneti jellemzők a tengeri barotraumák
kapcsán
VITA (11.45−12.00)
1 1 Fej-nyak sebészet, CH Misericorde, Ajaccio; 2 Hyperbar centrum, CH Misericorde, Ajaccio
3
EBÉDSZÜNET (12.00−13.00)
II. OKTATÁS, NEVELÉS, TÁRSADALOM (13.00−13.50)
ÜLÉSELNÖK: CZAKÓ KÁLMÁN
ZIMONYI ÁKOS PhD jelölt (Semmelweis Egyetem, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság): Az
antik pulzustan oktatása a Kr.u. 2. századi orvosi irodalomban
Prof. DR. KISS ENDRE: Nemzedékek ritmusa, nemzedéki érték-akkumuláció, mint
társadalmi ritmusú
CZAKÓ KÁLMÁN Dr habil,: A ritmus, mint a magyarázatok egységes kerete
VITA (13.40 −13.50)
III. BESZÉD, NYELV, VERS RITMUSA (13.50−15.00)
ÜLÉSELNÖK: HROTKÓ LARISSZA
HORVÁTH BALÁZS ZSIGMOND művészettörténész-angoltanár (Pogány Frigyes Szakgimnázium):
Társadalmi, kulturális és világpolitikai tendenciák egy nyelv elterjedésében
NÉMETH ESZTER PhD hallgató (ELTE-BTK): A belső ritmus szerepe a versek születésében
HROTKÓ LARISSZA PhD: Az empirikus vers ritmusa
VITA (14.50.00−15.00)
15.00 ZÁRSZÓ (Dr. Forrai Judit DSc)
2. NAP (2018. 11. 30. PÉNTEK)
IV. RITMUS A TERMÉSZETTUDOMÁNYBAN (9.00−11.20)
ÜLÉSELNÖK: MUNKÁCSY KATALIN
MOLNÁR LÁSZLÓ Dr. habil. (BME) : A bizonytalanság csapdájában. Megjegyzések az
elővigyázatossági elv alkalmazásáról
PROF.DR. BLÁZOVICS ANNA, (Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet): Szabadgyökkutatás,
módszerfejlesztés a különböző tudományterületek igényei szerint
ZSOLDOS ENDRE (MTA CSFK KTM Csill. Int.): Periodikus új csillagok
KÁNTOR SÁNDORNÉ DR. VARGA TÜNDE DR. PhD (Debreceni Egyetem Matematikai Intézet):
Tobias Mayer csodálatos munkáiról
MUNKÁCSY KATALIN DR. (ELTE TTK): Ismétlődések
4
VITA (11.00−11.20)
KÁVÉSZÜNET (11.20−11.45)
V. TÁRSADALOMTUDOMÁNY ÉS RITMUS (11.45−13.15)
ÜLÉSELNÖK: CSIBI KINGA
HERCZEG TAMÁS: Az idő mérése az ókorban
SCHILLER VERA DR. (Semmelweis Egyetem nyugdíjas tanára): A görög önazonosságtudat
állomásai
CSIBI KINGA történész, főmuzeológus (Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény, MMKM): A
művészi öntöttvas kialakulása és fejlődése
KOVÁCSNÉ KELEMEN JUDIT szakmai vezető (Szociális Háló Egyesület): A roma emancipációs
és vagy asszimilációs periódusok eredményei a XX –XXI. század Magyarországán
VITA (13.05−13.15)
EBÉDSZÜNET (13.15−13.45)
VI. ÉLETRITMUS ÉS PROBLÉMÁI NÉPEGÉSZSÉG SZINTJÉN (13.45−16.00)
ÜLÉSELNÖK: DR. SIMEK ÁGNES
CSÍKNÉ DR. KESERŰ KRISZTINA epidemiológus: Szent László Kórház szerepe az
egyes fertőző betegségek kezelésében, leküzdésében
SZENTMIHÁLYI KLÁRA DR. PhD (MTA Természettudományi Kutatóközpont):
Fémionok a táplálékláncban és a cirkadián ritmus
DR. JANIK LEONÁRD (Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet): A torokgyík
elleni küzdelem kezdete a XIX. század végén
SZABÓ ZSOLT MIHÁLY doktorandusz (Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori
Iskola): Az öregedés mítosza
DR. SIMEK ÁGNES PHD : Periódusok a hajléktalan-ellátás történetében
DR. TRENKA MAGDOLNA (a Magyar Sportjogász Társaság tagja): Élet–Ritmus–Sport
VITA (15.45−16.00)
16.00 ZÁRSZÓ (DR. FORRAI JUDIT DSC)