Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Cím: Szabadgyökös reakciók klinikai vonatkozásai

Title: Clinical aspects of free radical reactions
[Letöltés]
Szerző(k):
Rovat: Hírek, események
Kötet: 2018/17
Tartalom:

MSZKT

Konferenciakiadvány

Szabadgyökös reakciók klinikai vonatkozásai

                2018.

Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság
Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete,
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
Magyar Természettudományi Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya, MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság Élettudományok-története Munkabizottsága
MTA Debreceni Akadémiai Bizottság MOT Fogászattörténeti Köre
közös rendezvénye

 2018. október 9.

Semmelweis Egyetem NET konferenciaterem

(1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. 21.em.)

A konferencia szervezői:

Prof. Dr. Blázovics Anna, Prof. Dr. Balla József, Prof. Dr. Forrai Judit

Szerkesztette: Prof. Dr. Blázovics  Anna  D.Sc. a MSZKT elnöke

ISBN 978-615-00-2805-7