Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Cím: Konferencia- Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság
[Letöltés]
Szerző(k):
Rovat: Hírek, események
Kötet: 2017/14
Tartalom:

A Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság,
a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete, a Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Szakosztálya,

MTA Élettudomány történeti munkacsoportja,
a Magyar Természettudományi Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya közös szervezésében

2017. május 19-én pénteken rendezi meg a Nagyvárad téri Elméleti tömb Johan Béla termében a


„Hazai szabadgyök-kutatások évtizedei és hatása a különböző tudományágak fejlődésére”
című munkaértekezletét.

Szervezők: Prof. Dr. Blázovics Anna és Prof. Dr. Forrai Judit

Program
9:00  Köszöntők
Elnökök:  Blázovics Anna, Forrai Judit
9:10    Prof. Dr. Forrai Judit D.Sc.
Szemelvények a táplálkozás kultúrtörténetéből az antioxidánsok árnyékában
9:30    Prof. Dr. Rőth Erzsébet D.Sc.
Évtizedeim a szabadgyök-kutatásban: a pécsi iskola eredményei a kísérletes kardiológiában
9:50    Dr. Vereckei András Ph.D.
Szabadgyök-reakciók jelentősége az orvostudományban és ezen belül a cardiovascularis betegségekben
10: 10    Dr. Lantos János Ph.D.
Szabadgyökös reakciók vizsgálata intenzív betegellátást igénylő kórképekben
10:30    Dr. Szöllősiné Varga Ilona Ph.D.
Matkovics-műhely, Szeged
10:50 -  11:10    szünet
Elnökök:  Rőth Erzsébet  – Vereckei András
11:10    Prof. Dr. Balla József D.Sc.
Hem és hemoglobin oxidáció kóroki szerepének felismerése az érbetegségek kialakulásában - Debreceni Egyetem
11:30    Prof. Dr. Somogyi Anikó D.Sc.
Együtt a barátság és tudomány útján
11:50    Prof. Dr. Fehér Erzsébet D.Sc.
Neuroimmun moduláció az emésztőrendszerben
12:10    Dr. Fülöp András Ph.D.
A máj ischaemiás-reperfúziós károsodásának kórélettana, és kezelési lehetőségei
12:30  -  13:30 szünet
Elnökök: Szöllősiné Varga Ilona – Mézes Miklós 13:30    Prof. Dr. Mézes Miklós akadémikus
A szabadgyök- és antioxidáns kutatás harminc éve a Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszékén: szeléntől a mikotoxinokig
13:50    Prof. Dr. habil. Tari Irma Ph.D.
A Szegedi Tudományegyetem Növényélettani /Növénybiológiai Tanszékének hatvan éve: a növényi hormonoktól a szabad gyökökig
14:10    Prof. Dr. Stefanovits-Bányai Éva D.Sc.
A Szent István Egyetem Budai Campusán és jogelőd intézményeiben folytatott szabadgyök-kutatás történeti áttekintése
14:30    Dr. Lugasi Andrea Ph.D.
Szabad gyökök és antioxidánsok az élelmiszerekben, szerepük a táplálkozással összefüggő betegségek kialakulásában
14:50    Dr. Szentmihályi Klára Ph.D.
Szabadgyökös kutatások az MTA Természettudományi Kutatóközpontban és elődintézményeiben
15:10  -  15:30 szünet
Elnökök:  Lugasi Andrea – Törő Klára
15:30    Prof. Dr. Fébel Hedvig Ph.D.
Az oxidatív stressz és a védelmi rendszer vizsgálatának veteriner aspektusai, történeti áttekintés a 70-évektől napjainkig
15:50    Dr. Győry Hedvig Ph.D.
Egyiptomi orvostörténeti kutatások szabadgyökös vonatkozásai
16: 10    Dr. Törő Klára Ph.D.
Paradigmaváltás a környezetmeteorológiai tényezők megítélésében az igazságügyi orvostanban
16: 30    Prof. Dr. Blázovics Anna D.Sc.
Szabadgyök-kutatás évtizedei a Semmelweis Egyetemen 16:50    A konferencia értékelése:  Blázovics Anna, Forrai Judit
Az előadások anyaga megjelenik a Kaleidoscope-ban.
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=szerzoknek