Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Cím: Schultheisz Emil emlékére

Title: In memory of Emil Schultheisz
[Letöltés]
Szerző(k):
Rovat: Hírek, események
Kötet: 2016/13
Tartalom:

SEMMELWEIS EGYETEM    
Népegészségtani Intézet
Intézetigazgató: Prof. Dr. Cseh Károly egyetemi tanár
 
Tisztelt Hölgyem/Uram!
 

A Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete, az MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottsága, az Élettudomány-történeti Munkabizottsága, Orvostörténeti Munkabizottsága, a Magyar Természettudományi Társulat, a Magyar Orvostörténeti Társaság, a Fogászattörténeti munkacsoport, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár közös szervezésében kerül sor a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb 21. emeletén lévő konferenciaterem  névadó ünnepségére.

A helységet Schultheisz Emil professzor úr emlékére Schultheisz Emil teremnek nevezzük el. Az ünnepség helye és időpontja:
2016. Február 24. Szerda, délelőtt 10 óra, NET. 21. emeleti konferenciaterem,
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.


Az ülés elnöke Prof. Dr. Szél Ágoston rektor úr. Schultheisz professzor úr pályatársaival, kollégáival, tanítványaival állítunk emléket kiemelkedő munkásságának, melyre munkatársai, kollégái, tanítványai emlékeznek:


Prof. Dr. Birtalan Győző, Prof. Dr. Cseh Károly, Prof. Dr. Forgács Iván, Prof. Dr. Forrai Judit, Dr. Gazda István igazgató, Dr. Jávor András volt államtitkár, Prof. Dr. Kapronczay Károly, Dr. Magyar László András igazgató, Prof. Dr. Réthelyi Miklós rektor em., Prof. Dr. Simon Tamás, Prof. Dr. Sótonyi Péter rektor em., Prof. Dr. Tardy János volt államtitkár, Dr. Varga Bence főigazgató.

Bejelentésre kerül a Schultheisz-díj indítása, amelyet egykori barátja alapított tiszteletére, hogy segítse és támogassa a jövő nemzedék orvostörténészeit.

Budapest, 2016. február 4.

Tisztelettel:

Prof. Dr. Cseh Károly    Prof. Dr. Forrai Judit
intézetigazgató

Részvételi szándékát 2016. február 22-ig szíveskedjen jelezni a titkarsag.nepeg@med.semmelweis-univ.hu címen!