Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Cím: Schultheisz Emil Díj Orvostörténeti cikkpályázat fiatalok számára

Title: Call for Proposals - Emil Schultheis Prize Medical Art Contest for Young People
[Letöltés]
Szerző(k):
Rovat: Hírek, események
Kötet: 2017/14
Tartalom:

A díjat, melyet a Schultheisz Professzor Úr barátja alapított tiszteletére és emlékére először a 2017-es tanévben írjuk ki, évente egy alkalommal

A cikkpályázat
első helyezettjének díja: 300 000 Ft,
második helyezettjének díja: 150 000 Ft.


A helyezésekről szakemberekből álló Bíráló Bizottság dönt a beadott pályázatok alapján.

A pályázaton olyan szabadon választott témájú, angol, német vagy magyar nyelvű, orvostörténeti tárgyú tanulmánnyal lehet részt venni, amelyek hazai és/vagy nemzetközi orvostörténti tárgyú, elemző és feltáró, új kutatási eredményeket tartalmaz. Formailag terjedelme minimum 15 000 maximum 60 000 leütés (szóközökkel együtt), Word formátumban írt, elektronikusan benyújtott anyagot várunk.

Kérjük, hogy benyújtott tanulmány csak pontos hivatkozásokat tartalmazzon, az MTA előírásának megfelelően. http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=szerzoknek


A pályázat nem jeligés. A cikk elején kérjük a szerző nevének, életkorának és e-mail címének megjelölését.

A pályázaton minden 35 évnél fiatalabb személy részt vehet. Magyar állampolgárság, iskolai végzettség nem feltétel.

A pályázat beadási határideje:

2017. szeptember 1.
A pályázatokat a következő címre kell elküldeni:

kaleidoscopehistory@kaleidoscopehistory.hu

Kérjük kísérőlevelükben utaljanak arra, hogy a cikket a Schultheisz Emil-pályázatra küldte!

Eredményhirdetés:

2017. október 20. a Semmelweis Egyetem Dísztermében.

A nyertes, illetve a további legjobb tanulmányokat a Kaleidoscope elektronikus tudománytörténeti folyóirat http://www.kaleidoscopehistory.hu,és az Orvostörténeti Közlemények közli.

http://semmelweis.hu/hirek/2017/05/31/palyazati-felhivas-schultheisz-emil-dij-orvostorteneti-cikkpalyazat-fiatalok-szamara/


A Schultheisz Emil-Díj  Bíráló Bizottsága