Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Cím: Olvasóinkhoz

Title: For our Readers
[Letöltés]
Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
Rovat: Orvoslás és mágia az Ókori Keleten
Kötet: 2010/1
DOI: 10.17107/KH.2010.1.1-2
Kulcsszavak:

Keywords:

Abstract:

Szeretettel köszöntöm az olvasót a Kaleidoscope - Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat honlapján. A folyóirat indításának célja, hogy elérhetővé tegye, több oldalról világítsa meg az orvostörténeti kutatások, események, problémák értelmezését a különböző tudomány területein.

Kutatásaink központja az ember, az egészség-betegség, a gyógyítás szemlélete, orvosi antropológia, betegségek, járványok, caritas, könyörületesség, egészséges életre törekvés és mindaz, ami az orvostörténet témáit felöleli, s annak tágabb értelmezése tudomány- és művelődéstörténeti területeken az ókortól napjainkig.

További célunk, hogy a hazai és nemzetközi kutatók, PhD hallgatók rövid időn belül, nagy olvasói tábor számára tudják átadni új kutatásaik eredményeit.  

A Szerkesztőbizottság, a Tudományos Tanácsadók tagjai a legrangosabb magyar és nemzetközi kutatók, elméleti szakemberek, egyetemi oktatókból állnak, akik a Folyóirat nemzetközi rangját emelik. Csatlakoztak nagy múltú intézmények is (egyetemek, levéltárak, múzeumok, stb.). Ezúton minden résztvevőnek köszönöm a kiváló szakmai tanácsokat, segítséget és munkát.

A folyóirat nevének választása „Kaleidoscope” a görög kalosz, az eidosz és a -szkóp szóból ered, amely a „szép formákat néző” játékot jelenti. Lapunk 19 témájának sokszínűsége e „színes játék” nézéséhez kívánok jó olvasást.

 

dr. Forrai Judit

alapító főszerkesztő


Welcome the readers of the Kaleidoscope – Journal of History of Science, Culture and Medicine’s website. The aim of this new Journal is rapidly becoming available the science, the broader area of history of medicine by extensive interpretation.

In the center of our research is the human being, the health and disease, the different philosophy of healings, the medical anthropology, illness, diseases, epidemics, caritas, charity, to pursuit of healthy living and all those circumstance which includes the medical history issues, and its broad interpretation of the fields of science and cultural history from the ancient times to the present. 

Another objective is that the domestic and international researchers, PhD students within a short time, for a large camp of the readers could to pass a new research results.

The Editorial Board of Scientific Counselors are members of the prestigious Hungarian and international researchers, academics, university lecturers those who raise the ranking of international journals. Joined by reputable institutions (universities, archives, museums, etc). We would like to thank all the participants an excellent professional advice and assistance work.

The chosen name of the magazine "Kaleidoscope" came from the Greek kalosz, eidosz and scope, the word comes from the "beautiful view forms" of game. 

I want to watch a good read of different themes of this "color game."

Dr. Judit Forrai