Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Cím: ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET konferencia 2. napja

Title: Second day of Conference: LIFE -SCIENCE-HISTORY
[Letöltés]
Szerző(k):
Rovat: Élettudományok története
Kötet: 2016/13
DOI:
Kulcsszavak:

Keywords:

Abstract:

A Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság Élettudományok-története Munkabizottsága,

a Magyar Természettudományi Társulat, 

a Herman Ottó Intézet és a Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Köre

tisztelettel meghívja Önt az

ÉLET -TUDOMÁNY -TÖRTÉNELEM

című konferencia 2. napjára

A konferencia időpontja:2016. szeptember 30. (péntek) 9.00-18.00.

A konferencia helyszíne:MTA Székház Kisterem,

  1051 Budapest, Széchenyi tér 9. II. em.

PROGRAM

9.00-9.10: A konferencia megnyitása és az előadók köszöntése:Forrai Judit, D.Sc. (MTA Élettudományok-története Munkabizottság Elnöke, S.E Népegészségtani Intézet)

I. ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY (9.10-10.00)

Elnök: Láng Benedek, Ph.D. habil. (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék)

Kiss Endre, D.Sc. (Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem):Bizonyítottsági státusz tudománytörténet, filozófiatörténet és tudományelmélet kereszteződési pontján

Bodnár-Király Tibor, doktorandusz (ELTE BtK):Az emberi fejlődés problémája egy 1795-ös fordításban (Csernátoni Vajda Sámuel: Az emberi értelemnek természeti históriája)

Gaál Botond, D.Sc. (Debreceni Református Hittudományi Egyetem):Az életre hangolt világegyetem

10.00-10.15: Vita

Kávészünet (10.15-10.30)

II. „RÉGI-ÚJ” TUDOMÁNYOK SZÜLETÉSE (10.30-11.45) 

Elnök: Krász Lilla, Ph.D. habil. (MTA Élettudományok-története Munkabizottság társelnöke, ELTE BtK)

Szabó T. Attila, D.Sc. (Biológiai Adatbázislabor, Balatonfüred) A genetika, mint egy új tudományág megnevezése és a fogalom fejlődése Mendel előtt és után

Szívós Mihály, C.Sc. (MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport):Bioszemiotika: egy tudomány születése és fiatalkora. Rövid történeti áttekintés és néhány alapvető problémakör felvázolása

Both Mária, Ph.D. (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác):A biogeográfia kutatóprogramja

Alföldy Gábor (tájépítész-kerttörténész):A kerttörténet, mint a műemlékvédelem segédtudománya

Rab Irén, Ph.D. (Georg-August-UniversitätGöttingen): Adalékok Segner János András göttingeni korszakához

11.45-12.00: Vita

Ebédszünet (12.00-13.00)

III. TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ ÉS MEDIALITÁS (13.00-14.15)

Elnök: Szirmai Imre, D.Sc.

Gradvohl Edina, Ph.D. (S.E. Egészségtudományi Kar): Egy terminológiai tévedés története

Király László, Ph.D. (SKMC, Abu Dhabi): A szív és a nagyerek háromdimenziós nyomtatása az

orvosképzésben és a gyógyításban – történelmi előzmények és eszmetörténeti áttekintés

Krász Lilla, Ph.D. habil. (ELTE BtK): Orvosi tudás és medialitás a 18. századi Habsburg Monarchiában

Z. Karvalics László, Ph.D. habil. (Szegedi Tudományegyetem, Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék):Kontrollválság és kontrollforradalom az orvoslásban (1870-1960)

Felszeghi Sára, Ph.D. (Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar ESZMK): A betegség, mint poetikai eszköz a magyar irodalomban

14.15-14.30: Vita

Kávészünet (14.30-14.45)

IV. TUDOMÁNY(OK) HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK (14.45-16.00)

Elnök: Kiss Endre, D.Sc.

Feith Helga Judit, Ph.D. (S.E. Egészségtudományi Kar);Balázs Péter, Ph.D. (S.E. Népegészségtani Intézet):Közegészségügyi kérdések a XVIII. századi jogforrások tükrében

Kántor Sándorné Varga Tünde, Ph.D. (Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar): Matematikusok a szépirodalomban: Dr. Pallagi Gyula kisújszállási iskolaigazgató alakja Móricz Zsigmond regényeiben

Deáky Zita, Ph.D. habil. (ELTE BtK):A gyermekélet és benne a gyermekmunka interdiszciplináris megközelítése

Forrai Judit, D.Sc. (S.E. Népegészségtani Intézet): Aprostitúcióról szóló diskurzus a századfordulón multidiszciplináris megközelítésben.

Izsák Éva, Ph.D. habil. (ELTE TtK):Geográfiai adalékok a jelenkori népvándorlás kérdéséhez

16.00-16.15: Vita

Kávészünet (16.15-16.30)

V. TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL (16.30-17.30)

Elnök: Forrai Judit, D.Sc.

Győry Hedvig,  Ph.D. (Szépművészeti Múzeum);Katona Júlia, TDK hallgató (S.E. Farmakognózia Intézet);Blázovics Anna D.Sc. (S.E. Farmakognózia Intézet): A szikomór története és fitoterápiás alkalmazása a népgyógyászatban és az ókori Egyiptomban

Csorba F. László (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet):A miliő fogalma az orvostudományban és az ökológiában

Oláh-Gál Róbert, Ph.D. (Babeş-Bolyai Egyetem Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományi Kar):

A Bolyaiak – Erdély művelődéstörténetének alfái és ómegái, XIX. század első fele

Kowalak Andrzej (kultúrtörténész, Varsó): Egy életbe zárt tudomány (nem csak) történelmi vonatkozásai: Domszky Pál

17.30-17.45: Vita

Zárszó (Forrai Judit, D.Sc.)