Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Cím: ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET konferencia 1. napja

Title: 1th day of Conference: LIFE -SCIENCE-HISTORY
[Letöltés]
Szerző(k):
Rovat: Élettudományok története
Kötet: 2016/13
DOI:
Kulcsszavak:

Keywords:

Abstract:

A Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottsága Élettudományok-története Munkabizottsága,

a Magyar Természettudományi Társulat 

a Herman Ottó Intézet és a Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Köre

tisztelettel meghívja Önt az

ÉLET -TUDOMÁNY -TÖRTÉNELEM

című konferencia 1. napjára

A konferencia időpontja:2016. június 1. (szerda) 9.00-17.00.

A konferencia helyszíne:MTA Székház Felolvasóterem

(1051. Budapest, Széchenyi tér 9.)

PROGRAM

9.00-9.10: A konferencia megnyitása és az előadók köszöntése:Monok István, D.Sc. (MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottsága elnöke, MTA Könyvtár és Információs Központ igazgatója)

I. ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY (9.10-10.25)

Elnök: Forrai Judit, D.Sc. (MTA Élettudományok-története Munkabizottság elnöke,

S.E. Népegészségtani Intézet)

Zimonyi Ákos (ELTE BTK -S.E. Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság):Új nézőpontok a görög-római orvoslás történetében

Blázovics Anna, D.Sc. (S.E. Farmakognóziai Intézet):Avicenna és a modern farmakognózia

Molnár Dávid, Ph.D. (MTA -ELTE Lendület Humanizmus Kelet-Közép-Európában Kutatócsoport):Antonio Gazio elfeledett orvosi kézikönyve a hosszú élet titkáról

Gurka Dezső, Ph.D. (Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas):Carl Gustav Carus betegségfogalmának természetfilozófiai háttere

id. Sáry Gyula (ny. belgyógyász szakorvos, Tapolca): A deszakralizált ember

10.25-10.45: Vita

Kávészünet (10.45-11.00)

II. „RÉGI-ÚJ” TUDOMÁNYOK SZÜLETÉSE (11.00-12.00) 

Elnök: Gurka Dezső, Ph.D.

Sz. Kristóf Ildikó, C.Sc. (MTA BTK Néprajztudományi Intézet): A kulturális antropológia tudománya felé: inuit kultúra a kora újkori -újkori Magyarországon

May Zoltán, Ph.D. (MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet):A toxikus fémek szerepe az emberi betegségekben. Történeti áttekintés az ókortól napjainkig

Kótai István, Ph.D. (Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar):A magyar Királyi Állatorvosi Főiskola (1899-1934) illeszkedése a korszak magyar felsőoktatásába

Monos Emil, D.Sc. (S.E. Klinikai Kísérleti Kutatóintézet, professor emeritus):Húsz éve távozott az élők sorából Dr. Kovách Arisztid professzor, a modern rendszerélettani szemlélet kialakításának egyik hazai úttörője

12.00-12.15: Vita

Ebédszünet (12.15-13.15)

III. TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ ÉS MEDIALITÁS (13.15-14.45)

Elnök: Krász Lilla, Ph.D. (MTA Élettudományok-története Munkabizottság társelnöke, ELTE/BTK)

Verók Attila, Ph.D. (Eszterházy Károly Főiskola, Eger):Élettudományos ismeretek megjelenése korai erdélyi nyomtatványokban (16. század)

Bagi Zoltán Péter, Ph.D. (MNL Csongrád Megyei Levéltára):Köszvény a 16. század közepi magyar levelekben

Dezső Krisztina (PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont):Az első világháború közegészségügyének kutatása. Naplók, memoárok és fotógyűjtemények szerepe a történeti megismerés folyamatában

Kótyuk Erzsébet, Ph.D. (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár):Húsz nap rettegés: harcok a csapi hídfőért 1944 őszén

Fazekas Tamás, D.Sc. (SZTE ÁOK, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ):A dronedaron odüsszeiája: az antiarrhythmiás gyógyszerfejlesztés sötét fejezete

ifj. Sáry Gyula, D.Sc. (SZTE ÁOK, Élettani Intézet): A „nagymama sejtektől” a neuronhálózatokig

14.45-15.00: Vita

Kávészünet (15.00-15.15)

IV. TUDOMÁNY(OK) HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK (15.15-16.30)

Elnök: Blázovics Anna, D.Sc.

Tóth Albert, C.Sc. (Szolnoki Főiskola professor emeritusa):A tájban gondolkodás időszerűsége Széchenyi István szellemében

Matekovits György, D.Sc. (Victor Babeş Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem, Temesvár):A fogászati amalgám – avagy meddig él egy axióma az orvostudományban?

Hrotkó Larissza, Ph.D.:Feminista nézőpont a zsidó kultúra interdiszciplináris kutatásában

Trenka Magdolna, ügyvéd-sportmanager, M.Sc. (Magyar Sportjogász Társaság tagja): Imparitas faktorok a nők vezetővé válása előtt

Janik Leonárd, Ph.D. (S.E. Népegészségtani Intézet): Nagy ellenfeleink: az apró „húsevők”

16.30-16.45: Vita

16.45-16.55: Zárszó (Forrai Judit, D.Sc.)