Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Cím: Benedek István orvostörténeti-tudománytörténeti írásainak bibliográfiája. Készült születése 100. évfordulója tiszteletére.

Title: István Benedek the historian of medicine and his bibliography of history of science. Made in honor of the 100th anniversary of his birth
[Letöltés]
Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet
Rovat: Bibliográfiai források
Kötet: 2015/10
DOI: 10.17107/KH.2015.10.341-373
Kulcsszavak:
tudománytörtén
Keywords:
history of science, history of medicine, cultural history, bibliography, István Benedek (1915–1996)
Abstract:

Istvan Benedek (1915-1996) physician, medical historian, historian of science, cultural historian, writer, translator, Elek Benedek's grandson, the son of Benedict Marcell. He dealt with several areas of the history of medicine and he focused his research on the Lamarck and Darwin period within the history of biology. He published the biographies of the outstanding experts of the universal medical history in the four-volume academic medical lexicon. The Hygieia monograph was prepared about the classical era of medication. He also studied the mysteries of the Tibetan medicine. He published a number of essays on the history of psychiatry, and focused on his teacher, Leopold Szondi's oeuvre presentation. The Semmelweis research may be the most important among his research of the Hungarian medical history. We try to compiled a bibliography for the first time of his large number of is publication of medical history and the history of science that is available.


Benedek István orvostörténeti-tudománytörténeti írásainak bibliográfiája.
Készült születése 100. évfordulója tiszteletére.

István Benedek the historian of medicine and his bibliography of  history of science.
Made in honor of the 100th anniversary of his birth

Összeállította: Gazda István CSc  Az anyaggyűjtésben közreműködött Wutka Tamás és Perjámosi Sándor, Szakszerkesztő: Bodorné Sipos Ágnes
Compiled by: István Gazda CSc,  collaborated actively, Thomas Wutka and Sándor Perjámosi, Technical editor: Agnes Bodorné Sipos

Initially submitted March 10, 2015; accepted for publication  Apryl 15, 2015


Abstract:
Istvan Benedek (1915-1996) physician, medical historian, historian of science, cultural historian, writer, translator, Elek Benedek's grandson, the son of Benedict Marcell. He dealt with several areas of the history of medicine and he focused his research on the Lamarck and Darwin period within the history of biology. He published the biographies of the outstanding experts of the universal medical history in the four-volume academic medical lexicon. The Hygieia monograph was prepared about the classical era of medication. He also studied the mysteries of the Tibetan medicine. He published a number of essays on the history of psychiatry, and focused on his teacher, Leopold Szondi's oeuvre presentation. The Semmelweis research may be the most important among his research of the Hungarian medical history. We try to compiled a bibliography for the first time of his large number of is publication of medical history and the history of science that is available.

Kulcsszavak: tudománytörténet, orvostörténet, művelődéstörténet, bibliográfia, Benedek István (1915–1996)

Keywords: history of science, history of medicine, cultural history, bibliography, István Benedek (1915–1996)

1948
Könyv
Az ösztönök világa. Öröklés – ösztön – sors. 1. kiad. Bp., 1948. Új Idők Irodalmi Intézet. 286 p., [1] lev., XVI. t. (Az Új Világ könyvtára)
2. kiad. új előszóval: Bp., 1987.
Tartalom:
BEVEZETÉS

ÖRÖKLÉS
A származástani gondolat
Lamarck és Darwin
Rekapitulációs elmélet
Szerzett tulajdonságok öröklése
Az őslénytan biopszichológiai jelentősége

AZ ÖRÖKLÉSTANI GONDOLAT
Az öröklés törvényei
Mutációs elmélet
A multiplex allélia jelentősége
A szellemi kiválóság öröklődése
Lelki betegségek öröklése
A párválasztás törvénye
Genotropizmus

ÖSZTÖN
Az ösztön fogalma
A filozófiai ösztönfogalom
Platon lélektana
Arisztotelesz lélektana
A középkori és újkori filozófia ösztönfogalma
A biológiai ösztönfogalom
Lamarck ösztönelmélete
Darwin ösztönelmélete
Az állatpszichológusok ösztönszemlélete
A biopszichológiai ösztönfogalom
Antropomorfizmus és tropizmus
Reflex és ösztön
Törekvés és célirányítottság
Ösztön és szellem
SORS
Lélek és sors
A mélylélektani ösztönfogalom
Freud ösztönelmélete
A freudi ösztöntan továbbfejlesztése
Jung lélektana
A mélylélektani ösztönfogalom szétágazása

A sorsanalitikus ösztönfogalom
Ösztön és gének
A sorsanalitikus ösztönrendszer
Kísérleti ösztönvizsgálat
59

Cikkek
Erasmus Darwin. = Természettudományi Közlöny 90 (1959) No. 2. pp. 82–83.

Egy gondolat sorsa. A lamarckizmus története. = Természettudományi Közlöny 90 (1959) No. 5. pp. 215–219.

1960

Cikk
Miért kell bocsánatot kérni Cuvier-től? = Élővilág 5 (1960) No. 4. pp. 50–52.

1961

Könyv
A darwinizmus kibontakozása. Bp., 1961. Tankönyvkiadó. 151 p.

Cikk
Igazi lamarckizmus. = Élővilág 6 (1961) No. 5. pp. 44–48.

1963

Könyv

Lamarck és kora. 1. kiad. Bp., 1963. Gondolat. 334 p., 48 t.

1964

Cikkek
Messmer doktor kádja. = Egészségügyi Munka 11 (1964) No. 3. pp. 84–86.

Kalandor helyett tudós. = Egészségügyi Munka 11 (1964) No. 4. pp. 113–15.
Robert Koch 1.

Tudósból mégis kalandor. = Egészségügyi Munka 11 (1964) No. 5. pp. 145–147.
Robert Koch 2.

Montagu asszony karácsonyi ajándéka. = Egészségügyi Munka 11 (1964) No. 6. pp. 180–182.

Zűrzavar Eszkuláp körül. = Egészségügyi Dolgozó 8 (1964) No. 1. p. 4.

Hippokratész esküje. =Egészségügyi Dolgozó 8 (1964) No. 2. p. 4.

A narkózis felfedezése. = Egészségügyi Dolgozó 8 (1964) No. 5.

Hasznos mulatságok. = Egészségügyi Dolgozó 8 (1964) No. 8. p. 4.

Skoda. = Egészségügyi Dolgozó 8 (1964) No. 11. pp. 4–5.

Lamarck és kora. Tudománytörténeti tévedésekről. = Valóság 7 (1964) No. 2. pp. 78–80.

Dosztojevszkij lelkivilága. = Valóság 7 (1964) No. 4. pp. 32–46.

A szorongás irodalma. = Új Írás 4 (1964) No. 12. pp. 1495–1502.

Freud. = Élet és Irodalom, 1964. szept. 19.

Sarlatánok hajdan és ma. = Élet és Irodalom, 1964. dec. 5.

1965

Könyvrészlet
A tudomány és a természet meghódítása. 50 könyv a természettudományok, az orvostudomány, a technika és a földrajzi felfedezések történetéről. Összeáll.: Csomor Tibor. Bp., 1965. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.
A kötetben megjelent írásai:
A darwinizmus kibontakozása. pp. 44–50.
Lamarck és kora. pp. 99–102

Cikkek
A himlőoltás történetéből. = Orvosi Hetilap 106 (1965) No. 34. pp. 1617–1621.

A nő kultúrhistóriája. = Egészségügyi Dolgozó 9 (1965) No. 1. p. 5.

A szorongás irodalma. = Egészségügyi Dolgozó 9 (1965) No. 2. p. 4.
Részletek a szerző azonos című, az Új Idők 1964-es évfolyamában megjelent tanulmányából.

Orvosi vizit 1754-ben. = Egészségügyi Dolgozó 9 (1965) No. 4. p. 4.
Részlet a „Párizsi szalonok” című, készülő kötetből.
Thomas Mann, szenvedély és szenvedés. = Egészségügyi Dolgozó 9 (1965) No. 6. p. 4.

Semmelweis, Pasteur, Lister. = Egészségügyi Dolgozó 9 (1965) No. 7. p. 2.

Bugát Pál és a magyar orvosi nyelv. = Egészségügyi Dolgozó 9 (1965) No. 8. p. 5.

Carlos Juan Finlay (1833–1915). = Egészségügyi Dolgozó 9 (1965) No. 8. p. 6.

Pasteur (1822–1895). = Egészségügyi Dolgozó 9 (1965) No. 10. p. 2.

Találkozás az ősemberrel. = Egészségügyi Dolgozó 9 (1965) No. 11. p. 4.

Természettudomány a francia felvilágosodásban. = Egészségügyi Dolgozó 9 (1965) No. 12. p. 4.
Részlet az azonos címen megjelent kötete bevezetőjéből.

Pasteur. = Egészségügyi Munka, 1965. No. 6.

A francia felvilágosodás természetfilozófusai. = Valóság 8 (1965) No. 2. pp. 39–49.

Az orvosi szemléletről. = Valóság 8 (1965) No. 7. pp. 50–57.

Kalandozások Freud körül. = Új Írás 5 (1965) No. 3. pp. 369–375.
Hermann István könyve kapcsán.

Semmelweis. (1. rész) = Új Írás 5 (1965) No. 1. pp. 94–103.

Semmelweis. (2. rész) = Új Írás 5 (1965) No. 2. pp. 246–250.
 
Istenek nyomában. = Új Írás 5 (1965) No. 6. pp. 118–122.
Ákos Károly 12 könyvéről.

Ignác Semmelweis and Lister. = The New Hungarian Quarterly 6 (1965) No. 19. pp. 148–151.

Az emberré válás csodája. = Élet és Irodalom, 1965. júl. 24.

Semmelweis. = Élet és Irodalom, 1965. aug. 13.

1966
Cikkek
Oliver Wendell Holmes  és a gyermekágyi láz. = Orvosi Hetilap 107 (1966) No. 5. pp. 222–226.
Az MTA Orvostörténeti Bizottságának vitája Benedek Istvánnal:
Hozzászólás Dr. Benedek István Holmesról írt közleményének Semmelweisre vonatkozó megállapításaihoz. = Orvosi Hetilap 107 (1966) No. 29. pp. 1374–1377.
Benedek István: Válasz a hozzászólásra. = Orvosi Hetilap 107 (1966) No. 29. p. 1377.
Viszontválasz Benedek István dr. válaszára. = Orvosi Hetilap 107 (1966) No. 29. p. 1378.

Életrekeltett múlt. J. Thorwald orvostörténeti könyvéről. = Egészségügyi Dolgozó 10 (1966) No. 1. p. 6.

A császármetszés és a szülészeti fogó története. = Egészségügyi Dolgozó 10 (1966) No. 9. p. 2.

Rousseau betegsége. = Egészségügyi Dolgozó 10 (1966) No. 9. p. 4.

Hogyan vált orvosi módszerré a hallgatózás és a kopogtatás? = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 31. pp. 1450–1453.

A himlőoltás története. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 37. pp. 1742–1745.

Paracelsus – zseni vagy ámokfutó? = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 52. pp. 2456–2459.

1967

Könyvek
Bolond világ. Tanulmányok. 1. kiad. Bp., 1967. Magvető. 533, [1] p. (Elvek és utak)
TARTALMÁBÓL:
AZ ORVOSI GONDOLKODÁS
Orvosi szemléletek
Az egyiptomi orvoslás története
Aszklepiosz és Hippokratész
Paracelsus
A himlőoltás története
Semmelweis szobra
O. W. Holmes és a gyermekágyi láz
Freud
Mi a stressz?

Semmelweis és kora. (Monográfia). 1. kiad. Bp., 1967. Gondolat. 472 p., 24 t.

Könyvrészlet
Orvosi lexikon. 1. köt. Bp., 1967. Akadémiai. 925 p.
Orvostörténeti szócikkek.

Cikkek
Vereszájev az orvos-író. = Egészségügyi Dolgozó 11 (1967) No. 1. p. 7.

Bolond világ. = Egészségügyi Dolgozó 11 (1967) No. 3. p. 4.
Részlet az azonos címmel megjelent kötetéből.

Salernói intelmek. = Tükör, 1967. szept. 18.

1968

Cikkek
Miért kering oly sok téves adat Semmelweisről. = Orvosi Hetilap 109 (1968) No. 28. pp. 1551–1554.
Újraközlés:
Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Összeáll.: Gazda István, Kapronczay Károly, Szállási Árpád. Piliscsaba – Bp., 2001. Magyar Tudománytörténeti Intézet – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. (Magyar Tudomány¬történeti Szemle Könyvtára 28.)  

Kórházi angyalok. = Egészségügyi Dolgozó 12 (1968) No. 1. p. 5.

A Kolletschka-élmény. = Egészségügyi Dolgozó 12 (1968) No. 5. pp. 6–7.

Semmelweis bibliográfia. = Egészségügyi Dolgozó 12 (1968) No. 6. p. 4.

Linné nyomában. Svédországi útinapló.  = Természet Világa 99 (1968) No. 10. pp. 439–443.

Neues um Semmelweis. = Budapester Rundschau, 1968. ápr. 5.

Semmelweis – Der Retter der Mütter. = Frauen der ganzen Welt, 1968. 2.
Német, francia, angol, spanyol, orosz, arab.

Vesalius. = Élet és Irodalom, 1968. jan. 6.

Semmelweis időszerűsége. = Élet és Irodalom, 1968. jún. 29.

Semmelweis múzeum. = Tükör, 1968. júl. 2.

Semmelweisről, halkan. = Magyar Hírlap, 1968. jún. 30.

1969

Könyv
Bolond világ. Tanulmányok. 2. kiad. Bp., 1969. Magvető. 507. [3] p. (A Magvető és a Szépirodalmi Könyvkiadó zsebkönyvtára)

Könyvrészletek
Orvosi lexikon. 2. köt. Bp., 1969. Akadémiai. 1200 p.
Orvostörténeti szócikkek.

Semmelweis. In: Hatvani Városi Kórház Közleményei 1969. Szerk.: Szabó László. Hatvan, 1969. Hatvani Városi Tanács Kórháza. pp. 11–17.

Cikkek
Boerhaave – Európa tanítómestere. = Egészségügyi Dolgozó 13 (1969) No. 1. p. 5.

Lamettrie. = Egészségügyi Dolgozó 13 (1969) No. 4. p. 7.

Sokoldalú alaposság. Vekerdi László: Kalandozás a tudományok történetében. = Egészségügyi Dolgozó 13 (1969) No. 7. p. 4.

A fiziológusok fejedelme. = Egészségügyi Dolgozó 13 (1969) No. 9. p.
Pavlov születésének 120. évfordulójára.

Lombroso. = Egészségügyi Dolgozó 13 (1969) No. 10. p. 7.

Sokszólamú kalandozás. = Élet és Irodalom, 1969. jún. 27
Vekerdi László „Kalandozás a tudományok történetében” c. könyvéről.

Kétszáz éves a Semmelweis-egyetem. = Magyar Hírlap, 1969. nov. 9.

Orvostudomány a múlt században. = Magyar Hírlap, 1969. nov. 30.

1970

Könyv

Lélektől lélekig. (Esszék). Bp., 1970. Magvető. 533, [3] p.
TARTALMÁBÓL:
ORVOSI EMLÉKEK
A Genfi Egyezmény
Európa tanítómestere: Boerhaave
Lamettrie
Lamarck és kora
A császármetszés és a szülészeti fogó története
A narkózis felfedezése
Bugát Pál és a magyar orvosi nyelv
Miért kering oly sok téves adat Semmelweisről?
Semmelweis időszerűsége
Kopogtatás és hallgatózás az orvoslásban
Lombroso
Koch Róbert
Pasteur

Cikkek
Semmelweis betegsége és halála. = Orvostörténeti Közlemények. Vol. 55–56. (1970) pp. 93–102.
Online: http://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_1970_055_056/?pg=94&zoom=h&layout=s

The illness and death of Semmelweis. = Orvostörténeti Közlemények. Vol. 55–56. (1970) pp. 103–113.
Online: http://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_1970_055_056/?pg=104&zoom=h&layout=s

Jan Swammerdam. = Orvosi Hetilap 111 (1970) No. 15. pp. 874–875.

1971

Cikkek
Semmelweis betegsége és halála. = Orvosi Hetilap 112 (1971) No. 16. pp. 929–936.

A Semmelweis–Darvas ügy. = Élet és Irodalom, 1971. jún. 12.
Darvas István Semmelweis-publikációihoz.
A Semmelweis–Darvas ügy. = Egészségügyi Dolgozó 15 (1971) No. 7. p. 5.
Az Élet és Irodalomban megjelent cikk újraközlése.
Még egyszer a Semmelweis–Darvas-ügyhöz. = Egészségügyi Dolgozó 15 (1971) No. 7. p. 5.
Benedek István kiegészítése.
Dr. Zoltán Imre professzor nyilatkozata. = Egészségügyi Dolgozó 15 (1971) No. 7. p. 5.
Hozzászólás a fenti vitához.

1972
Könyv
A tudás útja. 1. kiad. Szaklektor: Székely Sándor. Bp., 1972. Gondolat. 308 p., 36 t.

Könyvrészlet
Orvosi lexikon. 3. köt. Bp., 1972. Akadémiai Kiadó. 1262 p.
Orvostörténeti szócikkek.

Cikkek
A szülészet-nőgyógyászat nagy tanára. (Könyvespolcomról). = Egészségügyi Dolgozó 16 (1972) No. 4. p. 5.
Tauffer Vilmosról.

Szégyen. = Egészségügyi Dolgozó 16 (1972) No. 8. p. 4.
A „Semmelweis és kora” készülő 2. bővített kiadásába kerülő fejezet.

1973

Könyv
Semmelweis és kora. 2. bőv. kiad. Bp., 1973. Gondolat – Magvető. 591 p., 28 t. (Benedek István munkái)

Könyvrészletek
Vallomások a gyógyításról. Szerk.: Székely Sándorné. Bp., 1973. Medicina.

A kötetben megjelent írásai:
Hippokratesz esküje. pp. 13–17.
Kórházi angyalok. pp. 116–119.
Szívátültetés. pp. 257–260.
A gyógyítás gyógyításáról. pp. 279–282.
Mélyhegedűn. pp. 317–321.
Vereszájev, az orvos-író. pp. 387–391.
Völgy a világ végén. pp. 394–396.

Orvosi lexikon. 4. köt. Bp., 1973. Akadémiai Kiadó. 1031 p.
Orvostörténeti szócikkek.

Cikkek
Röntgen. = Egészségügyi Dolgozó, 1973. febr.  

Boér Lukács. = Egészségügyi Dolgozó, 1973. júl.  

Salernóban. = Egészségügyi Dolgozó, 1973. aug.

Szondi I. = Új Írás 13 (1973) No. 10. pp. 82—92.

Szondi II. = Új Írás 13 (1973) No. 11. pp. 91–100.
1974


Könyv
Pusztába kiáltott szó. (Esszék). Bp., 1974. Magvető. 396 p.

TARTALMÁBÓL:

TALÁLKOZÁSOK
Szondi
Boér Lukács és a természetes szülés
Linné nyomában
Jan Swammerdam
Az üldözött nyomában
Salernóban

A GYÓGYÍTÁS GYÓGYÍTÁSÁRÓL
Kozmikus sértődés (Magyar Imre könyvéről)
A gyógyítás gyógyításáról (Juhász Pál: Az orvos és a beteg kapcsolata)
Az orvos-reform utópiája
Korszerű elmélkedés a halálról
Korszerűtlen elmélkedés a bizalomról

Cikkek
Priessnitz. = Egészségügyi Dolgozó, 1974. jan.

Az első budai gyógysavó-intézet ürügyén. = Egészségügyi Dolgozó, 1974. febr.

Vízgyógyintézet a Városmajorban. = Egészségügyi Dolgozó, 1974. ápr.

Thomas Sydenham. = Egészségügyi Dolgozó, 1974. nov.

Andreas Vesalius. = Egészségügyi Dolgozó, 1974. dec.

1975

Könyv
Lamarck és kora. 2. kiad.  Bp., 1975. Gondolat. 430, [2] p., 24 t. (Benedek István munkái)

Cikkek
A fehér varázsló (Schweitzer). = Egészségügyi Dolgozó, 1975. jan.

C. G. Jung, a mélylélektan nagy misztikusa. = Egészségügyi Dolgozó, 1975. júl.

1976

Könyv
Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka birodalomban. Bp., 1976. Magvető. 173, [3] p. (Gyorsuló idő)

A tudás útja. 2. jav. kiad. Szaklektor: Székely Sándor, Gazda István. Bp., 1976. Gondolat – Magvető. 300 p., 32 t. (Benedek István munkái)

1977

Cikk
Semmelweis kórtörténete. I. = Egészségügyi Dolgozó, 1977. júl.

Semmelweis kórtörténete. II. = Egészségügyi Dolgozó, 1977. aug.

Semmelweis kórtörténete. III. = Egészségügyi Dolgozó, 1977. szept.

Semmelweis kórtörténete. IV. = Egészségügyi Dolgozó, 1977. okt.

Semmelweis kórtörténete. V. = Egészségügyi Dolgozó, 1977. nov.

1978

Könyv
A gyógyítás gyógyítása. Orvosi, orvostörténeti tanulmányok. Bp., 1978. Gondolat – Magvető. 434 p. (Benedek István munkái)
TARTALMÁBÓL:
RÉG VOLT, TALÁN IGAZ SE VOLT
Orvosi szemléletek
Az egyiptomi orvoslás története
Aszklépiosz és Hippokratész
Salernóban
Vesalius
Paracelsus
Sydenham
Linné nyomában
Jan Swammerdam
Európa tanítómestere: Boerhaave
A himlőoltás története
A császármetszés és a szülészeti fogó története

AZ UNIKORNIS SZARVA
Korszakalkotó balgaságok
Sarlatánok hajdan és ma
Az unikornis szarva és egyéb csodagyógyszerek
Telepátia
Mary Baker-Eddy
Priessnitz
Az első budai gyógysavó-intézet ürügyén
Vízgyógyintézet a Városmajorban

A GYÓGYÍTÁS GYÓGYÍTÁSA
A sofőr meg az andaxin
A házipatika védelmében
Kórházi angyalok
Elmebetegek környezet- és munkaterápiája
Az empíria kudarca
Korszerű elmélkedés a halálról
A gyógyítás gyógyításáról
Gondolkozni jó

A LÉLEK ORVOSAI
A koponya-tan
Mesmer doktor kádja
Lombroso
Freud
Kalandozás Freud körül
C. G. Jung, a mélylélektan nagy misztikusa
Szondi
Mi a stressz?

EMLÉKEZÉS EGY NAGY SZÁZADRA
A genfi egyezmény és a Vöröskereszt
A narkózis feltalálása
Kopogtatás és hallgatózás az orvoslásban
Boér Lukács és a természetes szülés
Bugát Pál és a magyar orvosi nyelv
Koch Róbert
Pasteur
Röntgen

Cikkek
Semmelweis betegsége. = Orvostörténeti Közlemények. Vol. 83–84. (1978) pp. 149–186.
Online: http://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_1978_083_085_belevagva/?pg=150&zoom=h&layout=s
Kötetben újraközölve:
Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Összeáll.: Gazda István, Kapronczay Károly, Szállási Árpád. Piliscsaba – Bp., 2001. Magyar Tudománytörténeti Intézet – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. (Magyar Tudomány¬történeti Szemle Könyvtára 28.)  

Linné nyomában. = Egészségügyi Dolgozó, 1978. jan.

400 éve született Harvey. = Egészségügyi Dolgozó, 1978. ápr.

A Semmelweis-krimi és a „valóság”. = Természet Világa 109 (1978) No. 9. pp. 398–400.
Silló-Seidl György könyvéről.

Inkább a sajátomban. (Vallomások a könyvtárról). = A Könyvtáros  (1978) No. 7. pp. 422–426.

Négyszáz éve született Harvey, a vérkeringés felfedezője. = Magyar Nemzet, 1978. ápr. 26.

Szondi Lipót 85 éves. = Magyar Nemzet, 1978. júl. 5.

Szondi Lipót 85 éves. = Magyar Hírek, 1978. júl. 29.

Semmelweis-krimi. = Magyar Nemzet, 1978. aug. 2.

1979

Könyv
Mandragóra. Kultúrtörténeti tanulmány, különös tekintettel a varázslásra és gyógyításra. I–II. köt. Bp., 1979. Gondolat. I. (Tibet) 418, [4] p., 8 t.; II. (India) 287, [5] p.

Cikkek
Szondi levele. = Egészségügyi Dolgozó, 1979. szept.

A darwinizmus kopernikusza: Jean Lamarck. = Egészségügyi Dolgozó, 1979. dec.

A Nobel-díj árnyékában. = Magyar Nemzet, 1979. márc. 27.

1980

Könyv
Semmelweis. Bp., 1980. Gondolat. 269, [3] p.

Könyvrészlet
Székely Sándorné (szerk.): A gyógyítás világa. Bp., 1980. Medicina.
Anyacsavar és emberi méltóság. pp. 101–106. + Elmélkedés a döntésről. pp. 300–302.  + Jolánka, a halottlátó. pp. 426–433. + Futurológia. pp. 450–454. + Szabadság a rend. Vitatkozás Heinar Kipphard német orvossal, illetve íróval szkizofrénia ügyben, Alexander, eredetileg März című regénye kapcsán. pp. 476–486.
Válogatás az Egészségügyi Dolgozó 15-23. évfolyamában megjelent cikkeiből.

Cikk
A Discussion. = Orvostörténeti Közlemények. Vol. 89–91. (1980) pp. 332–336.
B. I. hozzászólása „Sherwin B. Nuland: The Enigma of Semmelweis – An interpretation” c. cikkéhez.
Online: http://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_1980_089_091/?pg=333&zoom=h&layout=s

1981

Cikkek
Párhuzam és antagonizmus. (Párhuzamos életpályák I.) = Egészségügyi Dolgozó 25 (1981) No. 3. p. 4.

Hérophilosz és Eraszisztratosz. (Párhuzamos életpályák II.) = Egészségügyi Dolgozó 25 (1981) No. 4. p. 6.

Vesalius és Eustachius. (Párhuzamos életpályák III.) = Egészségügyi Dolgozó 25 (1981) No. 5. p. 5.

Cullen és Brown. (Párhuzamos életpályák IV.)  = Egészségügyi Dolgozó 25 (1981) No. 6. p. 4.

Semmelweis és Lister. (Párhuzamos életpályák V.) = Egészségügyi Dolgozó 25 (1981) No. 7. p. 4.

Pasteur és Koch. (Párhuzamos életpályák VI.) = Egészségügyi Dolgozó 25 (1981) No. 8. p. 4.

Linné és Cuvier. 1. (Párhuzamos életpályák VII.) = Egészségügyi Dolgozó 25 (1981) No. 10. p. 5.

Linné és Cuvier. 2. (Párhuzamos életpályák VII.) = Egészségügyi Dolgozó 25 (1981) No. 11. p. 5.

Jean Lamarck és Erasmus Darwin. (Párhuzamos életpályák VIII.) = Egészségügyi Dolgozó 25 (1981) No. 12. p. 5.

1982

Könyv
Semmelweis és kora. In: A magyar szülészet-nőgyógyászat története. Szerk.: Lampé László. Debrecen, 1982. DOTE. pp. 13–27. (A DOTE Női Klinikájának kiadványai. Továbbképzési jegyzet.)

Cikkek
A nagy majompör. 1. = Egészségügyi Dolgozó 26 (1982) No. 1. p. 5.

A nagy majompör. 2. = Egészségügyi Dolgozó 26 (1982) No. 2. p. 5.

A nagy majompör. 3. = Egészségügyi Dolgozó 26 (1982) No. 3. p. 4.
Czeizel Endre: Hozzászólás „A nagy majompör”-höz. = Egészségügyi Dolgozó 26 (1982) No. 4. p. 5.

Tompa Mihály gyötrődései. = Egészségügyi Dolgozó 26 (1982) No. 9. p. 4.

Madách Imre és doktorai. = Egészségügyi Dolgozó 26 (1982) No.

Berzsenyi búskomorsága. = Egészségügyi Dolgozó 26 (1982) No. 10. p. 4.

A félszemű Óriás. = Egészségügyi Dolgozó 26 (1982) No. 11. p. 5.
Kölcsey Ferencről.

Wesselényi, a vak látnok. = Egészségügyi Dolgozó 26 (1982) No. 12. p. 5.

Szondi. = Négy  évszak, 1982. ápr.

1983

Könyvek
Semmelweis Krankheit. Aus dem Ungarischen übersetzt von Alfred Falvay. Bp., 1983. Akadémiai Kiadó. 110 p., 8 t.

Ignaz Philipp Semmelweis, 1818–1865. Aus dem Ungarischen von Brigitte Engel. Lektoren: József Antall, Miklós Lambrecht, Ferenc Némethy. Bp., 1983. Corvina. 398 p., [8] t.
Megjelent a bécsi Böhlau kiadóval közös kiadásban is.

Könyvrészlet
Semmelweis és kora. In: Lampé László (szerk.): A magyar szülészet-nőgyógyászat története. Debrecen, 1983. DOTE. pp. 13–27. Utánnyomás.

Cikkek
Ptolemaiosz és Kopernikusz. Párhuzamos életpályák IX. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1983) No. 1. p. 5.

Giordano Bruno. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1983) No. 2.  

Tycho Brahe és Kepler. Párhuzamos életpályák X. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1983) No. 3. p. 5.

Galénosz és Harvey. Párhuzamos életpályák XI. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1983) No. 4. p. 5.

A Hiúzok és más tudományos társaságok. Párhuzamos életpályák XII. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1983) No. 5. p. 5.

Galilei és a Mediciek. Párhuzamos életpályák XIII. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1983) No. 6. p. 9.

A Semmelweis-irodalom. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1983) No. 7. p. 9.

Az első mikroszkóp. Párhuzamos életpályák XIV. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1983) No. 9. p. 8.

Gyógytemplom és kóroda. Párhuzamos életpályák XV. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1983) No. 11. p. 8.
Kik és hogyan gyógyítottak Hippokratész előtt?

Akik Rómában elindították az orvoslást. Párhuzamos életpályák XVI. = Egészségügyi Dolgozó 27 (1983) No. 12. p. 11.

Szondi Lipót kilencven éves. = Magyar Nemzet, 1983. márc. 9.

1984

Könyv
Szirt a habok közt. (Esszék, visszaemlékezések, útirajzok.) Bp., 1984. Magvető. 429 p.
TARTALMÁBÓL:
Szondi
Hét bús magyar
Berzsenyi búskomorsága
Kölcsey és a pozsonyi diéta
Tompa Mihály gyötrődései
Madách Imre és a doktorai
Az öreg Arany János
Wesselényi, a vak látnok
Deák Ferenc közérzete

Cikkek
Az ősi gyógyításról. Különös gyógymódok. = Egészségügyi Dolgozó 28 (1984) No. 1. p. 8.

Koponyalékelés az őskorban. Különös gyógymódok. = Egészségügyi Dolgozó 28 (1984) No. 2. p. 9.

Tapasztalás vagy varázslat. = Egészségügyi Dolgozó 28 (1984) No. 3. p. 9.

Természeti népek gyógy-szertartásai. = Egészségügyi Dolgozó 28 (1984) No. 4. p. 9.

A gyógyító dervis. = Egészségügyi Dolgozó 28 (1984) No. 5. p. 9.

A delejes halál. = Egészségügyi Dolgozó 28 (1984) No. 6. p. 9.

A londoni Királyi Társaság. = Egészségügyi Dolgozó 28 (1984) No. 10. p. 9.

A Francia Tudományos Akadémia születése. = Egészségügyi Dolgozó 28 (1984) No. 12.

Vekerdi. = Természet Világa 115 (1984) No. 9. p. 402.

Vekerdi. = Élet és Irodalom, 1984. júl. 6.
Vekerdi László 60 éves.
Ismét megjelent a 2004-es Vekerdi-emlékkönyvben.

Darwin könyve tegnap és ma. = Magyar Nemzet, 1984. nov. 23.
A fajok eredete.

1985

Könyv
A tudás útja. 3. bőv. kiad. Szaklektor: Székely Sándor, Gazda István. Bp., 1985. Gondolat. 306 p., 32 t.

Könyvrészlet
Előszó. Túlvilág és Halottaskönyv. In: Hindu halottaskönyv. Ford.: Hetényi Ernő. Bp., 1985. Buddhista Misszió.
Több kiadásban is megjelent.

Cikkek
Beszámoló egy nemzetközi találkozóról. = Egészségügyi Dolgozó 29 (1985) No. 1. p. 9.

Paracelsus (1493–1541). = Egészségügyi Dolgozó 29 (1985) No. 3. p. 9.

A kőmetsző. = Egészségügyi Dolgozó 29 (1985) No. 4. p. 9.

Az európai szifilisz eredete. = Egészségügyi Dolgozó 29 (1985) No. 5. p. 9.

Eretnekek és boszorkányok. = Egészségügyi Dolgozó 29 (1985) No. 6. p. 9.
Hozzászólás:
Ami a boszorkányokat illeti. Dr. Urbán Géza levele Benedek Istvánnak. = Egészségügyi Dolgozó 29 (1985) No. 9. p. 8.
Benedek István válasza Dr. Urbán Gézának. Egészségügyi Dolgozó 29 (1985) No. 9. p. 8.

Keringés a vérkeringés körül. I. = Egészségügyi Dolgozó 29 (1985) No. 8. p. 5.

Keringés a vérkeringés körül. II. = Egészségügyi Dolgozó 29 (1985) No. 9. p. 9.

A felvilágosodás korának természettudománya. I. = Egészségügyi Dolgozó 29 (1985) No. 10. p. 9.

A felvilágosodás korának természettudománya. II. = Egészségügyi Dolgozó 29 (1985) No. 11. p. 9.

1986

Könyvek
Hippokratésztől Darwinig. A természettudomány nagy korszakai. Lektorálta: Vekerdi László.  Bp., 1986. Népszava. 151, [1] p. (Mi világunk)
Tartalom:
A GÖRÖG GONDOLKODÁS
Gondolkodó nádszál az ember
Az ókori birodalmak merevsége
A gondolkodás szabadsága
Az első természetbölcselők
Athén nagy korszaka
Platón és Arisztotelész

A GÖRÖG ORVOSLÁS KEZDETE
Gyógyító szentélyek
A tudományos orvoslás előzményei
Hippokratész
A nedvkórtan haszna és buktatója

A HELLÉN TERMÉSZETTUDOMÁNY
Alexandria
Mértan és mechanika
Csillagászat
Orvosi iskolák
Római természettudósok
A római birodalom görög orvosai

A KÖZÉPKOR SZERÉNY TERMÉSZETTUDOMÁNYA
A középkor szelleme
A skolasztika
Arab tudósok közreműködése
Így kell mondani
Orvosi iskolák
Reneszánsz, természettudomány nélkül

ÁTMENET AZ ÚJKORBA
Kopernikuszi fordulatok
Az égi világok körforgásai
Természetrajz és hiszékenység
A boncolás fénykora
A kései reneszánsz tudósai

KÉTKEDÉS ÉS KERINGÉS
Az újkor emberének tudata
Kételkedem, tehát vagyok
A vér kering
A Föld is kering
Föltalálják a távcsövet
Galilei pöre

EGY TUDÓS SORSA
A kísérletező
A csillagnéző
A vitatkozó
A meghátráló
A fizikus

AZ ÚJKORI ÉLETTAN KEZDETE
A mechanikai világkép
Itália első akadémiái
Mikroszkópos kutatás
Rovartan, növénytan

A TUDOMÁNY A MAGA LÁBÁN
A londoni Királyi Társaság
A francia akadémia
Korszerű felvilágosultság
Az újkor fizikája

A TERMÉSZET RENDSZERE
Francia felvilágosodás
Skatulya- és lépcsőelmélet
Rendszertan
A modern vegytan születése
Ami kimaradt...

A BIOLÓGIA FEJLŐDÉSE
Mi a biológia?
A sejt és fejlődése
Lamarckizmus
Földtan, őslénytan
Az ember származása
Az átöröklés törvényei
Az eleven kórokozó


Hátrább az egerekkel. (Publicisztikai írások.) Bp., 1986. Magvető. 487 p.
TARTALMÁBÓL:
GYÓGYÍTANI SE KÖNNYŰ
Az ősi gyógyításról
Koponyalékelés az őskorban
Tapasztalás vagy varázslat?
Természeti népek gyógyító szertartásai
A gyógyító dervis
A delejes halál
Gyógytemplom és kóroda
Akik Rómában elindították az orvoslást
Eretnekek és boszorkányok
Az európai szifilisz eredete
A kőmetsző
Hátrább az egerekkel
Jolánka, a halottlátó
Hol a határ?

TUDÓSOKRÓL– TUDÁSUKRÓL
A Hiúzok és más tudományos társaságok
A padovai Ökörnél
Keringés a vérkeringés körül
Galilei és a Mediciek
Az első mikroszkópok
A londoni Királyi Társaság
Sir Christopher Wren
A francia Tudományos Akadémia születése
A felvilágosodás korának természettudománya
A reformkor természettudománya

ESZMÉK ÉS RÖGESZMÉK A LÉLEKTANBAN
Révész Géza
A tiltakozás jogalapja
Az Álomfejtésről
Feudalizmus és agresszió
Az ember ősi ösztönei
Búcsú Szondi Lipóttól

Könyvrészlet
A gondolkodás évszázadai. A televízió természettudomány- és technikatörténeti sorozata. Szerk.: Lovas György. Bp., 1986. RTV–Minerva. (Gólyavári esték)  
Benne:
A biológia és az orvoslás kezdetei. pp. 96–103.
A felvilágosodás korának természettudománya. pp. 176–184.

Cikkek
A fiatal Galilei. = Egészségügyi Dolgozó 30 (1986) No. 2. p. 9.

A kopernikuszi fordulat. = Természet Világa 117 (1986) No. 8. pp. 352–356.

Révész Géza pszichológiai tanulmányai. = Tudomány, 1986. No. 1.

Az álomfejtésről. = Tudomány, 1986. márc.

Az ember ősi ösztönei. = Tudomány, 1986. jún.

430 éves könyv az ércművességről. = Könyvvilág, 1986. máj.

In memoriam Leopold Szondi. = Budapester Rundschau, 1986. márc. 24.

In memoriam Leopold Szondi. = Pannónia, 1986. No. 2.

Szondi Lipót emlékezete. = Magyar Hírlap, 1986. febr. 21.

1987

Könyvek
Az értelem dicsérete. Művelődéstörténeti tanulmány a 16–17. század gondolkodóiról. Lektorálta: Vekerdi László. Bp., 1987. Minerva. 274, [2] p.
TARTALMA:
KÖRKÉP A CINQUECENTÓBÓL
Hétköznapi élet

A MEGGYŐZŐDÉS SZABAD
Rabelais
Montaigne
Morus
Erasmus
Castellio
A skolasztika ellen
Telesio

A KOPERNIKUSZI FORDULAT
Amit már a görögök tudtak
A fromborki kanonok
A heliocentrikus eszme
Előszó és ajánlás
Volt-e kopernikuszi fordulat?

GIORDANO BRUNO
Élete
Vértanúsága
Természetfilozófiája

KEPLER ÉS KORTÁRSAI
Tycho Brahe
Kepler
A távcső
Fizikusok

GALILEI
Galilei első pöre
Az aranymérleg
A Dialogo
Kétszeres jóváhagyás
A második pör
A Mediciek szerepe
A pör után
FRANCIS BACON
Emelkedése
Bukása
A nagy felépítés
A Novum Organum
Tapasztalás, kísérlet, következtetés
Egzakt tudomány
Optimizmus
DESCARTES
Élete
A Galilei-ügy hatása
Művei
Értekezés a módszerről
Matematika, geometria, fizika
Kozmogónia
Élettan
Test és lélek
Karteziánizmus
Halála
KARTEZIÁNUSOK, KORTÁRSAK, KÖVETŐK
Gassendi
Mersenne
Karteziánusok
Geulincx
Malebranche
Pascal
Fontenelle
Karteziánus viták
Magyar karteziánusok
HOBBES
Élete
A filozófia elemei
A Leviathan
Értékelése
SPINOZA
Az értelem szabadsága
Kiátkozása
Ijfúkori művek
További működése
A Valláspolitikai tanulmány
Hatása
A szubsztanciáról
Isten, természet és ember viszonya
A MECHANIKA TÉRHÓDÍTÁSA
A vér keringése
Kísérleti akadémiák Itáliában
Swammerdam és köre
Vénába fecskendezés
Huygens teleszkópja
Az ingaóra
A fény hullámelmélete

TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁK NYUGATON
A párizsi Tudományos Akadémia
A „vésztjósló” liberalizmus
Mechanikai alaptörvények
A levegő súlya
A magdeburgi polgármester
Boyle, a szkeptikus vegyész
A Royal Society
Furcsaságok akadémiája
NEWTON
Fénytan
Gravitáció
Közéleti szereplés
A fluxiós módszer
Mechanikai világkép

A Szondi-féle sorsanalitikus ösztönrendszer. Bp., 1987. Buddhista Misszió. 74 p.

Az ösztönök világa. 2. átd. kiad. Lektorálta: Sükösd Mihály. Bp., 1987. Minerva. 268, [4] p., [4] t.
TARTALOM:
BIOPSZICHOLÓGIAI BEVEZETŐ
Lamarckizmus, darwinizmus
Weismann csíraplazmaelmélete
Mendelezés és mutáció
AZ ÖSZTÖN FOGALMA
A FILOZÓFIAI ÖSZTÖNFOGALOM
Platón lélektana
Arisztotelész lélektana
A középkori és újkori filozófia ösztönfogalma
A BIOLÓGIAI ÖSZTÖNFOGALOM
Lamarck ösztönelmélete
Darwin ösztönelmélete
Az állatpszichológusok ösztönelméletei
A BIOPSZICHOLÓGIAI ÖSZTÖNFOGALOM
Antropomorfizmus és tropizmus
Reflex és ösztön
Ösztön és értelem
Törekvés és célirányítottság
Ösztön és szellem

LÉLEK ÉS SORS
A MÉLYLÉLEKTANI ÖSZTÖNFOGALOM
Freud ösztönelmélete
A freudi ösztöntan továbbfejlesztése
Jung lélektana
A mélylélektani ösztönfogalom szétágazása
A SORSANALITIKUS ÖSZTÖNFOGALOM
Ösztön és gének
Az ösztönkörök
Ösztönös választások
A Szondi-teszt
Könyvrészletek
Semmelweis Ignác: A gyermekágyi lázról. Válogatás Semmelweis eredeti írásaiból. Vál.: Benedek István. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 1987. Könyvért. (Tudománytár füzetek)
Benedek István által írt fejezetek:
Bevezető. pp. 5–10.
Bibliográfia. pp. 73–74.

Tájékoztató. In: Szondi Lipót: Káin, a törvényszegő. + Mózes, a törvényalkotó. Ford.: Mérei Vera. Szerk.: Vikár György. Bp., 1987. Gondolat. pp. 9–37.
2. kiad.: 1997.

Cikkek
A bonctan kezdete. = Egészségügyi Dolgozó 31 (1987) No. 1. p. 9.

A ferrarai Leoniceno. = Egészségügyi Dolgozó 31 (1987) No. 2. p. 9.

Sebészorvosok a tizenötödik században. = Egészségügyi Dolgozó 31 (1987) No. 3. p. 9.

Az antik orvoslás ábrázolása. = Egészségügyi Dolgozó 31 (1987) No. 4. p. 9.

Gótikus orvosi illusztrációk. = Egészségügyi Dolgozó 31 (1987) No. 5. p. 8.

Reneszánsz orvosi ábrák. = Egészségügyi Dolgozó 31 (1987) No. 6. p. 8.

Képek a szülészet múltjából. = Egészségügyi Dolgozó 31 (1987) No. 7. p. 8.

Magyar peregrinusok Hollandiában. = Egészségügyi Dolgozó 31 (1987) No. 9. p. 8.

Bonctan és művészet. = Egészségügyi Dolgozó 31 (1987) No. 10. p. 8.

Régi apotékákról. = Egészségügyi Dolgozó 31 (1987) No. 11. p. 8.

Magyar orvosok galériája. 1. = Egészségügyi Dolgozó 31 (1987) No. 12. p. 8.

Szondi. = Könyvvilág, 1987. okt.

1988

Cikkek
Magyar orvosok galériája. 2. = Egészségügyi Dolgozó 32 (1988) No. 1. p. 8.

Magyar orvosok galériája. 3. = Egészségügyi Dolgozó 32 (1988) No. 2. p. 7.

Magyar orvosok galériája. 4. = Egészségügyi Dolgozó 32 (1988) No. 3. p. 8.

Magyar orvosok galériája. 5. = Egészségügyi Dolgozó 32 (1988) No. 4. p. 8.

Magyar orvosok galériája. 6. = Egészségügyi Dolgozó 32 (1988) No. 5. p. 8.

Magyar orvosok galériája. 7. = Egészségügyi Dolgozó 32 (1988) No. 6. p. 8.

Nehéz jó orvosnak lenni. = Egészségügyi Dolgozó 32 (1988) No. 12. p. 5.

Tisztelt Szerk. (Hozzászólás Révész Géza-ügyben). = Tudomány, 1988. jan.

Illustrations of Healing. Az orvoslás ábrái. = Interpress Graphic  (1988) No. 2. pp. 56–63.

Az őskori gyógyításról. = Ország–Világ nyári magazin, 1988.

1990

Könyvek
Hügieia. Az európai orvostudomány története jelesebb doktorok életrajzával. Ókor, középkor, reneszánsz, újkor kezdete. Lektorálta: Antall József és Szállási Árpád. Bp., 1990. Gondolat. 270, [2] p., [8] t.
TARTALMA:
AZ ANTIK MEDICINA
Kezdetben volt a varázslás
Gyógyítószentélyek
A tudományos orvoslás kezdete
Gyógyító természetfilozófusok
„Az orvostudomány atyja”
Arisztotelész és kora
Alexandria orvosi iskolái
Róma orvosai
A hanyatló birodalom orvosai
Az ókori orvostudomány csúcsa: Galénosz
Egy római sebész: Antyllosz
A KÖZÉPKORI MEDICINA
A középkor szelleme
Az ókori tudás megőrzése
Az arab hódítás szerepe
A nagy összegezők
Avicenna Kánonja és hatása
A nyugati kalifátus orvosai
A RENESZÁNSZ KORÁNAK MEDICINÁJA
Skolasztika és reneszánsz
Salerno orvosi iskolája
Francia egyetemek
Bologna sebészei
Az emberboncolás kezdete
Milyen a skolasztikus orvosi iskola?
Hogyan gyógyítottak a skolasztikusok?
Leonardo kora
ÁTMENET AZ ÚJKOR FELÉ
Elfelejtett kórboncnokok
Az újkori anatómia születése
Mit tartalmaz a Fabrica?
Egyenrangú kortársak
Az új bonctani szemlélet
Paracelsus tündöklése és bukása
„Arabosok” ellen „görögösök”
Brissot-izmus: érvágás végkimerülésig
A tábori sebészek kényszerű brutalitása
Sebészek talárban és talár nélkül
Amboise Paré és tanítványai
Egy sebészi bravúr: az orrplasztika
Seborvos, szemorvos, szülészmester
A kőmetszők
Két matematikus orvos: Cardano és Fernel
Újkor – új betegség: a vérbaj
Régi járványok – régi tehetetlenség
Elmebaj, demonológia, boszorkányüldözés
Az emberi méltóság hiánya
Természetbúvárok
Orvos botanikusok
Alkímia, metallurgia, fémes gyógyszerek
HARVEY ÉS KORA
Mit jelent az 1600-as korforduló?
Amit Galénosz óta a vérről hittek
A vér körfogása
Harvey könyve
Descartes szerepe
A termékenyülés tana
A hőmérő története
Egy misztikus iatrokémikus: Van Helmont
Az antimonháború
Prioritási harc a nyirokerek körül
Az újkori specializálódás kezdete
Accademia del cimento
A mikroszkóp igazolja a vérkeringést
FÜGGELÉK
Általános orvostörténeti bibliográfia

Közérdekű magánügyeim. Visszaemlékezések, tanulmányok. Bp., 1990. Magvető. 462 p.
TARTALMÁBÓL:
MI A BECSÜLET?
Magyar peregrinusok a németalföldi egyetemeken
Az ösztönök világa
Káin és Mózes
1991


Könyv
Hetvenhét. Bp., 1991. Szenczi Molnár Társaság. 207 p.
TARTALMÁBÓL:
HÁROMNEGYED ÉVSZÁZAD
Elmélkedés a Tibeti Halottaskönyvről
Széchenyi Lelke
Délsziget
Amsterdami emlékek
Nehéz jó orvosnak lenni
Magyar pszichoanalitikusok

Könyvrészlet
Elmélkedés a Tibeti halottaskönyvről. In: Tibeti halottaskönyv. Bar-do thos-sgrol. A halál utáni átmeneti állapotból hallás útján való megszabadulás yogája. Kazi Dawa-Samdup láma fordítása és W. Y. Evans-Wentz összeállítása alapján ford.: Hetényi Ernő. Bp., 1991. Háttér. pp. 5–21.
Több kiadásban is megjelent.

Cikkek
Szondi-anekdotárium. = Valóság 34 (1991) No. 2. pp. 76–78.
Ua. másodközlés a Látóhatárban.

Szondi-anekdotárium. = Látóhatár, 1991. 4.

Széchenyi lelkivilága. = Rubicon 2 (1991) No. 5. pp. 26–28.
Ismét megjelent a Széchenyi-különszámban.

Kőrösi Csoma születése, halála. = Hitel 4 (1991) No. 10. pp. 18–19.

1992

Cikkek
Kolombusz és a „francuz”. = Természet Világa 123 (1992) No. 10. pp. 455–457.

Szondi. = Taps, 1992. febr.

Szondi magánélete. = Taps, 1992. márc.

Tóth Ilona elmeszakorvosi leleteinek értékelése. = Magyar Fórum 4 (1992) No. 39. pp. 14–15.

Túlvilág és Halottaskönyv. = Magyar Fórum 4 (1992) No. 48. p. 12.

1993

Könyv
Hetvennyolc. Pocsolyától az óceánig. Esszék, tanulmányok. Bp., 1993. Szenci Molnár Társaság. 210, [4] p.
TARTALMÁBÓL:
FÖLTALÁLNI NEM KÖNNYŰ
Miért nem hittek Semmelweisnek?
Az őskori gyógyítás
Föltalálni nem könnyű
A fiatal Galilei és a hőmérő
A tudás tudatlanságai
Kolombusz és a „francúz”

RÖVID VÁLASZOK
A pszichoszomatikáról

1994

Könyvek
Hetvenkilenc. Göröngyös út. Esszék, tanulmányok. Bp., 1994. Szenci Molnár Társaság. 161, [2] p.
TARTALMÁBÓL:
ROUSSEAU BETEG ELMÉJE
Az üldözött üldözési mániájáról
EGY ELFELEJTETT LÉLEKTANTANÁR
Harkai Schiller Pál
A HAZAI MÉLYLÉLEKTAN NYOMÁBAN
Hozzászólás Harmat Pál könyvéhez
TALÁLKOZÁS A MAGYAR NEMZETTEL
Emlékezés Antall Józsefre


A tudás útja. 4. bőv. kiad. Szaklektor: Székely Sándor, Gazda István. Bp., 1994. Magyar Könyvklub. 352 p.; 5. kiad. uo.
1995

Vidovszky Gábor: Javul-e a magyar elme? A lélekgyógyászatról mindenkinek. Interjúk a pszichiátriáról. Bp., 1995. Szerző kiad.
Benne:
A pszichiátria és a művészetek kölcsönhatásai. Vidovszky Gábor beszélgetése Benedek Istvánnal. pp. 100–105., A lelki egészség védelme. Vidovszky Gábor beszélgetése Benedek Istvánnal. pp. 158–163.
1996

Könyvrészletek
Bernard Le Calloc'h és Kőrösi Csoma. In: Kőrösi Csoma Sándor a lélek tükrében. Szerk.: Szász Tibor András. Kovászna-Csomakőrös, 1996. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület. pp. 120–129.    

A hiúzok akadémiája. In: Az ismeretlen Antall József. Emlékezések, interjúk, dokumentumok. Szerk.: Rózsa Marianna, Kapronczay Károly, Jász László. Bp., 1996. Mundus. pp. 199–202.  (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei 1.)

Postumus kiadások

1997

Könyvrészletek
Tájékoztató. In: Szondi Lipót: Káin, a törvényszegő + Mózes, a törvényalkotó. Ford.: Mérei Vera. 2. kiad. Bp., 1997. Gondolat. pp. 9–37.

Mester László, aki megfékezte a leprát. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Bp., 1997. MTESZ – Országos Műszaki Múzeum. pp. 179–180.
1996-os előadásának a szövege.