Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Cím: Antall József (1932–1993) orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti írásainak bibliográfiája

Title: Bibliography of József Antall’s (1932–1993) works on history of medicine and history of pharmacy
[Letöltés]
Szerző(k): Bodorné Sipos Ágnes Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Rovat: Bibliográfiai források
Kötet: 2012/5
DOI: 10.17107/KH.2012.5.321-345
Kulcsszavak:
orvostörténet-írás, gyógyszerészettörténet-írás, muzeológia, könyvtártudomány, levéltártudomány, numizmatika, művelődéstörténet, történelemtudomány
Keywords:
history of medicine, history of pharmacy, museology, library science, archival science, numismatics, cultural history, history of science
Abstract:

József Antall – who later became prime minister – was the director of Semmelweis Museum, Library and Archives for decades. It’s his merit that the museological, librarian and archival tasks of the medicinal history research could operate as one single institution, and that the periodical launched by his predecessors is still being published with an ever expanding content. Thanks to his organizing work „The Congressus Internationalis XXIV. Historiae Artis Medicina” was held in Budapest in 1974. He had done a lot in order to get Semmelweis’ life work accepted. This bibliography doesn’t contain his non-medicinal and political writings.


1964

Cikk

Antall József: A homeopatia tegnap és ma. = Természettudományi Közlöny 95 (1964) No. 11. pp. 518–521.

1965

Cikk

Antall József: Markusovszky Lajos 1815–1893. = Élet és Tudomány 20 (1965) No. 29. pp. 1372–1374. – Újraközölvea „Modell és valóság” c. 1994-ben megjelent kötetben.

Antall József:Bugát Pál 1793–1865. = Élet és Tudomány 20 (1965) No. 44. pp. 2067–2071. – Újraközölvea „Modell és valóság” c. 1994-ben megjelent kötetben.

Antall József: Markusovszky Lajos 1815–1893. = Természettudományi Közlöny 96 (1965) No. 5. pp. 238–239.

Antall József: Semmelweis Ignác (1818–1866). = Természettudományi Közlöny 96 (1965) No. 7. pp. 289–293.

Antall József:Semmelweis. 1818–1865. = Gyógyszerészet 9 (1965) No. 1. pp. 1–5.

1966

Cikk

Antall József: Toldy Ferenc két arca. A diétetika és az irodalomtörténet tanára. = Természettudományi Közlöny 97 (1966) No. 5. pp. 227–230. – Újraközölvea „Modell és valóság” c. 1994-ben megjelent kötetben.

Antall József: Semmelweis Ignác tabáni szülőháza és utolsó pesti lakóhelye. = Műemlékvédelem 10 (1966) No. 3. pp. 172–180. és klny. Pfannl Egon: A Semmelweis-ház műemlék helyreállítása c. tanulmányával együtt.

1967

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. A–K. Bp., 1967. Akadémiai. VIII, 1039 p. (Szerzők: Antall József et al.)

Antall József: Semmelweis Ignác. 1818–1865. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1968. Bp., 1967. Hírlapkiadó. pp. 209–214.

Cikk

Antall József: Három levél az 1831. évi kolerajárvány idejéből. = Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei – Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica. Vol. 42. (1967) pp. 232–236.

Antall József: Lumniczer Sándor, 1821–1892. = Természettudományi Közlöny 98 (1967) No. 1. pp. 14–15.

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall József: Korányi Sándor hagyatéka az Országos Orvostörténeti Könyvtárban és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban. In: KorányiSándor emlékére születésének 100. évfordulóján. (Az 1966. jún. 18-án tartott ünnepi ülés anyaga). Szerk.: Magyar Imre, Regöly-Mérei Gyula. Bp., 1967. Akadémiai Kiadó. pp. 129–134. (A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései VII.) – Előadásának szerkesztett és bővített anyaga

Recenzió

Benedek István: Semmelweis és kora. Bp., 1967. Gondolat. 473 p. Ism.: Antall József. = Természettudományi Közlöny 98 (1967) No. 10. p. 478.

Magyar Életrajzi Lexikon I. A–K. Bp., 1967. Akadémiai. Ism.: Antall József. = Természettudományi Közlöny 98 (1967) No. 12. pp. 574–575.

Gortvay György – Zoltán Imre: Semmelweis élete és munkássága. Bp., 1966. Akadémiai. Ism.: Antall József. = Élet és Tudomány 22 (1967) No. 18.

1968

Cikk

Antall József: Adatok Táncsics Mihály szemműtétjéhez. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 44. (1968) pp. 127–131. – A folyóirat 44. kötetétől kezdődően Antall a szerkesztője, az 1976-ban megjelent 78–79. kötettől  kezdve főszerkesztője, az 1990-ben megjelent 125–132-es sorszámmal ellátott kötetig.

Antall József: Lumniczer Sándor és a pesti orvosi iskola. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 57–73. – Újraközölvea „Modell és valóság” c. 1994-ben megjelent kötetben.

Antall, József: Sándor Lumniczer and the Medical School of Pest. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 75–84.

Antall, József: Une lettre hongroise de Victor Babeş. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 155–157.

Antall József: Schaffer Károly levele Korányi Sándorhoz. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 159–161.

Antall, József: Welche Rolle spielten das Familienheim und die Schule in der Entwicklung von Semmelweis' Persönlichkeit? = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 95–126. –Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén. A tanulmány magyar nyelvű összefoglalója 2001-ben a „Semmelweis Ignác emlékezete” c. kötetben is megjelent.

Antall, József: The Contemporary Portraits of Ignác Semmelweis. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 159–164. –Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Semmelweis Ignác összegyűjtött kéziratai. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 185–267. – Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén. A tanulmányban közölt legfontosabb magyar nyelvű kéziratok, illetve a német nyelvű kéziratok magyar nyelvű fordításai megjelentek 2001-ben a „Semmelweis Ignác emlékezete” c. kötetben is.

Antall, József: Gedenkbuch über Sándor Korányi. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 277–278.

Antall, József: The exhibition of the Semmelweis Medical Historical Museum opened. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 281–287.

Antall József: Gyógyszertár-múzeum Sopronban. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) p. 287.

Antall József: Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 287–288. – A könyvtár 1968-ban jött létre, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár önálló részlegeként.

Antall József: Kresz Géza Mentőmúzeum. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) p. 288.

Tóth András – Antall József: A magyarországi felsőoktatás a reformkorban és 1848–49-ben. = Felsőoktatási Szemle 17 (1968) No. 7–8. pp. 415–423.

Antall József – Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás az abszolutizmus és a dualizmus korában. = Felsőoktatási Szemle 17 (1968) No. 9. pp. 536–546.

Antall József: Victor Babeş magyar nyelvű levele. = Orvosi Szemle – Revista Medicală[Marosvásárhely] 14 (1968) No. 3. pp. 346–347. –Ugyanaz román nyelven is.

Antall József: Babarczi Schwartzer Ferenc, 1818–1889. = Természet Világa 99 (1968) No. 12. p. 571. – Újraközölve a 2000-ben megjelent Az1848/49-esszabadságharcegészségügyeéshonvédorvosai” c. kötetben.

Antall József: Semmelweis és a pesti orvosi iskola kialakulása. = Élet és Tudomány 23 (1968) No. 26. pp. 1203–1207.

Antall József: Képek a gyógyítás múltjából. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár állandó kiállítása. = Élet és Tudomány 23 (1968) No. 46. pp. 2168–2171.

Recenzió

Korányi Sándor Emlékkönyv. A Korányi Sándor Társaság Tudományos Ülései. 1966. VII. köt. Bp., 1967. Akadémiai. Ism.: Antall József. =Természet Világa 99 (1968) No. 4. p. 191.

Gedenbuch über Sándor Korányi. Die wissenschaftlichen Sitzugen der Sándor Korányi-Gesellschaft. Band VII (1966). Akademie Verlag. Budapest, 1967. 134 Seiten (ung.). Ism.: A. J. [Antall József.] = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 277–278.

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall József:Gyógyszerésztörténeti kutatások és múzeumügy.=Magyar Gyógyszerészeti Társaság Győr-Sopron Megyei Szervezetének Híradója7 (1968) No.7–8.pp.3–4.–Elhangzott 1968. jún. 11-én a soproni Patikamúzeum megnyitása alkalmából rendezett ünnepségen.

1969

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

KenyeresÁgnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. L–Z. Bp., 1969. Akadémiai. 1104 p. (Szerzők: Antall József et al.) – CD-ROM-on is megjelent.

AntallJózsef: Lumniczer Sándor. In: A magyar orvosi iskola mesterei. Szerk.: Réti Endre. Bp., 1969. Medicina. pp. 59–70. (A kötet szerkesztő bizottsága: Sós József, Zsebők Zoltán, Regöly-Mérei Gyula, Antall József)

Cikk

AntallJózsef: Balassa János halálának 100. évfordulójára. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 48–49. (1969) pp. 18–22.

Antall József: Egy ismeretlen levél – Poor Imre szakítása Markusovszky Lajossal. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 50. (1969) pp. 141–148.

Antall József: Jókai Mór ismeretlen levele Korányi Frigyeshez és Laborfalvi Róza halála. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 50. (1969) pp. 149–153.

Antall, József: The Emergence of the System of Modern Higher Education in Hungary 1848–1890. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 61–74. –Magyar nyelven újraközölvea „Modell és valóság” c. 1994-ben megjelent kötetben, valamint az OPKM által 2001-ben kiadott „Antall József” kötetben.

Antall, József: Homeopathy and Medical Education in Hungary. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 99–114. –Magyar nyelven újraközölve1980–81-ben, majd a „Modell és valóság” c. 1994-ben megjelent kötetben.

Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Perlitzi tervezete orvosi és sebészeti főiskola létesítésére. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 261–271.

Antall József: Balassa János a Jas-i Orvosok és Természetkutatók Társulatának levelező tagja. = Orvosi Szemle – Revista Medicală[Marosvásárhely] 15 (1969) No. 3. p. 365. – Balassa János moldvailevelező tagsága.

Recenzió

Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Oltványi Ambrus. Budapest, 1969. (Fontes ad Historiam Litterariam Hungariae Spectantes 9.)  Ism.: Antall József. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 293–294.

Nyomtatásban nem közölt – kongresszusokon, konferenciákon, emlékünnepségeken elhangzott – előadásai

Antall József: Eötvös és a centralisták egészségügyi politikája – a magyar orvosképzés reformja. – Elhangzott a Magyar Orvostörténelmi Társaság 1969. nov. 11-én a Budapesti Orvostudományi Egyetem tanácstermében rendezett jubileum ülésén.

1970

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Antall, József: Museum affairs concerning medical and pharmaceutical history in Hungary. In: Medical History in Hungary 1970. Presented to the XXII. International Congress for the History of Medicine. Ed. József Antall. Bp., 1970. Medicina. pp.25–41. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 4.)

Antall,József: Absolutism and liberalismin health policy in Hungary. In: Medical history in Hungary 1970. Presented to the XXII. International Congress for the History of Medicine. Ed.József Antall. Bp., 1970. Medicina. pp. 147–156. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 4.)

Antall,József – Karasszon,Dénes: Victor Babeş and the Medical School of Pest. In: Medical history in Hungary 1970. Presented to the XXII. International Congress for the History of Medicine. Ed.József Antall. Bp., 1970. Medicina. pp. 185–196. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 4.)

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall, József: Absolutismus und liberalismus in der sanitären Politik Ungarns .In: XXII. Congres International d'Histoiredela Médicine. Bucuresti,1970.pp.315–316. –Elhangzott a XXII. Nemzetközi Orvostörténelmi Kongresszuson (Bukarest–Constanza, 1970. aug. 30. – szept. 5.).

Antall, József: Die historischen und Wissenschaftsgeschichtlichen Faktoren der Entwicklung der Pester Medizinischen Schule in der Mitte des 19. Jahrhunderts. = Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität zu Berlin. Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe. XIX. (1970) No. 4. pp. 225–226. – Elhangzott az NDK Orvostörténelmi Társaságának 1969. okt. 1–3. között Weimarban rendezett ülésén. Itt mutatták be a Medimpex támogatásával a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár anyagáról készült „képek a gyógyítás múltjáról” című színes hangosfilmet (német szöveggel).

Antall,József:DieHomöopathieinUngarn.=WissenschaftlicheZeitschriftderHumboldt-UniversitätzuBerlin. Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe. XIX. (1970)No.4.pp.431–432.–Elhangzott az NDK Orvostörténelmi Társaságának 1969. okt. 1–3. között Weimarban rendezett ülésén.

Cikk

Antall József: Egy tévedés nyomában – a ,,Semmelweis-mosdó”. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 55–56. (1970) pp. 225–231.

AntallJózsef: Az orvostörténet mérföldkövei – London és Bécs. = Múzsák Múzeumi Magazin 1 (1970) No. 1. pp. 34–35. – A londoni Wellcome Orvostörténeti Intézet és a bécsi Egyetemi Orvostörténeti Intézet ismertetése.

1971

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Ruttkay László: Jeszenszky Jessenius János és kora. 1566–1621. Bev.: Kapronczay Károly, utószó: Birtalan Győző, szerk. és sajtó alá rend.: Antall József, Birtalan Győző, Buzinkay Géza. Bp., 1971. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár – Medicina. 295 p., 10 t. (Orvostörténeti könyvek)

Fekete Sándor: Tauffer Vilmos. Adatok a magyar szülészet és nőgyógyászat történetéhez. 1851–1934. Előszó: Zoltán Imre, szerk. és sajtó alá rend.: Antall József, Buzinkay Géza. Bp., 1971. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár – Medicina. 161 p., 10 t. (Orvostörténeti könyvek)

Antall József – R. Harkó Viola: A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár. In: Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet. Jubileumi Évkönyv, 1951–1971. Bp., 1971. ORFI. pp. 365–369.

Antall József – Buzinkay Géza – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: A magyar balneológia irodalmának kezdetei és törekvések egyetemi oktatására. In: Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet. Jubileumi Évkönyv, 1951–1971. Bp., 1971. ORFI. p. 370–378.

Cikk

Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Az orvosi kar fejlődése Budán és Pesten, 1777–1806. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 119–139.

Antall, József – R. Harkó, Viola – Vida, Tivadar: Die Ofener Jahre der medizinischen Fakultät nach der Übersiedlung der Tyrnauer Universität, 1777–1784. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 141–153.

Antall, József: The Birth of the Medical School of Pest and the Health Policy of the Centralists. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 173–185.

Antall József – R. Harkó Viola: Vehle Ferdinánd kiadatlan orvosi tanulmányi reformtervezete 1848-ból. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 335–350.

Antall József: Klaniczay Gyula 1892–1970. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 373–374.

Antall József – Karasszon Dénes: BabeşViktor és a pesti orvosi iskola. = Orvosi Hetilap 112 (1971) No. 3. pp. 143–147. – Újraközölvea „Modell és valóság” c. 1994-ben megjelent kötetben.

Antall József – Varadi Lilla: Lumniczer Sándor 1821–1892. = Orvosi Hetilap 112 (1971) No. 12. pp. 694–696.

AntallJózsef: A pesti orvosi iskola és a centralisták egészségügyi politikája. Eötvös József halálának 100. évfordulóján. = Orvosi Hetilap 112 (1971) No. 19. pp. 1083–1089. –Újraközölve1994-ben a „Modell és valóság”, valamint 2008-ban „A gyógyítás múltjából” c. kötetben.

Antall József – R. Harkó Viola: A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár rövid ismertetése, kialakulásának története. = Orvosi Könyvtáros 11 (1971) No. 1. pp. 3–15.

Antall József: Kovács Pál orvosi tevékenysége és a homeopatia. = Magyar Gyógyszerészeti Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének Híradója 10 (1971) No. 4. pp. 19–21.

Antall József: Az orvos- és gyógyszerésztörténeti múzeumügy Magyarországon. = Múzeumi Közlemények 10 (1971) No. 2. pp. 28–42.

Antall József – Karasszon Dénes: BabeşViktor és a magyar orvostudomány. = Élet és Tudomány 26 (1971) No. 35. pp. 1645–1648.

1972

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

AntallJózsef: Semmelweis Ignác életútja, 1818–1865. In. Antall József (szerk.): Képek a gyógyítás múltjából. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. Bp., 1972. Medicina. pp. 67–76. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 5.)

Angolul, németül és oroszul is:

Picturesfrom the Past of the Healing Arts. Editor József Antall. Bp., 1972. Medicina. 129 p., [88 t.]  (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 5.)

Aus der Geschichte der Heilkunde. Redaktion József Antall. Bp., 1972. Medicina. 133 p., [88 t.] (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 5.)

Kartinü lecsernyija v proslom. Redaktor József Antall.  Bp., 1972. Medicina. 102 p., [88 t.] (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 5.)

Antall, József: State interference and the dilemma of liberalism in the field of medical training and public health. In: Medical History in Hungary 1972. Presented to the XXIII. International Congress for the History of Medicine. Ed.József Antall. Bp., 1972. Medicina. pp. 39–46. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 6.)

Antall, József – Faludy, Anikó – Kapronczay, Károly: József Fodor and public health in Hungary. In: Medical History in Hungary 1972. Presented to the XXIII. International Congress for the History of Medicine. Ed.József Antall. Bp., 1972. Medicina. pp. 169–193. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 6.)

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall, József: Prvé roky lekárskej fakulty v Budíne popresťahovaní z Trnavy (1774–1784). In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. Vol. VI. Bratislava, 1972. Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied. pp. 205–219. – A Szlovák Tudományos Akadémia rendezésében 1969. október 9-én és 10-én került sor a szomolányi várban az 1769-ben Nagyszombatban alapított Orvosi Kar 200 éves jubileuma alkalmából rendezett ülésre. Itt hangzott el Antall József előadása, amely szlovák nyelven az Akadémia kiadványában jelent meg.

1973

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Antall József – Szebellédy Géza: Képek a gyógyítás múltjából. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. Bp., 1973. Corvina. 144 p.

Antall, József – Szebellédy, Géza: Pictures from the history of medicine. The Semmelweis Medical Historical Museum. Bp., 1973. Corvina. 137 p.

Antall, József – Szebellédy, Géza: Aus den Jahrhunderten der Heilkunde. Semmelweis-Museum für Medizingeschichte, Budapest. Bp., 1973. Corvina. 137 p.

 

Antall, József – Szebellédy, Géza: Kartyinü iz isztorii medicini. Bp., 1973. Corvina. 137 p.

Budapest Lexikon. A–Zs. Bp., 1973. Akadémiai. 1335 p. (Szerzők: Antall József et al.)

Cikk

Antall József (összeáll.): Semmelweis kórtörténetének nyomában. Bécs és Budapest levelezése. + Tracing Semmelweis' case history. Correspondence between Vienna and Budapest. + Auf der Spur der Krankengeschichte von Semmelweis. Korrespondenz zwischen Wien und Budapest. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 66–68. (1973) pp. 129–188.

[Antall József]: Fekete Sándor (1885–1972). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 66–68. (1973) pp. 357–360. – Antall József a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár munkatársai nevében vett végső búcsút annak első igazgatójától. 

Antall József – Kapronczay Károly: Bugát Pál. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 28. pp. 1689–1691.

Antall József – Kapronczay Károly: Markusovszky Lajos. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 30. pp. 1815–1817.

Antall József – Kapronczay Károly: Samuel Hahnemann. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 32. pp. 1945–1947.

 

Antall József – Kapronczay Károly: Jan Nepomuk Czermak halálának 100. évfordulójára. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 40. pp. 2425–2428.

 

Antall József – Kapronczay Károly: Fodor József (1843–1901). = Természet Világa 104 (1973) No. 6. pp. 259–260.

Antall József: Szóljunk hozzá! = Gyógyszerésztörténeti Diárium. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának Időszakos Közleményei 2 (1973) No. 3. pp. 37–38. (Hozzászólás ifj. Menner Ödön azonos című felhívásához)

Antall József: Irányelvek a történeti és iparművészeti értékű gyógyszertári berendezések védelméhez. I–II. = Gyógyszerésztörténeti Diárium. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának Időszakos Közleményei 2 (1973) No. 3. pp. 38–40.; 2 (1973) No. 4. (Különszám) pp. 22–27.

Antall József: Gyógyítás és tudománytörténet. = Magyar Hírlap, 1973. júl. 1.

Antall József: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. = Magyar Hírlap, 1973. júl. 1.

1974

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Sashegyi Oszkár (szerk. és bev.): Iratok a magyar felsőoktatás történetéből. 1849–1867. Közrem.: Antall József et al. Bp., 1974. Felsőoktatási Pedagógiai Központ. 435 p. (Felsőoktatástörténeti kiadványok 3.)

Cikk

Antall József: Lecturis salutem. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 71–72. (1974) pp. 15–16. – Egyebek között a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárhoz tartozó „Arany Sas” patika megnyitása tiszteletére kiadott gyógyszerésztörténeti tematikus szám elé.

Antall, József – Kapronczay,Károly:Aus den Jahrhunderten der Heilkunde. Semmelweis-Museum für Medizingeschichte in Budapest. = Die Waage 13 (1974) No. 4. pp. 157–160.

Lektorálás

Blázy Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Zala megyében, 1711–1847. Lektorálta: Antall József. Zalaegerszeg, 1974. Megyei Tanács. 107 p. (Zalai Gyűjtemény)

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Az 1974. augusztus 25–31. között Budapesten megrendezett nemzetközi orvostörténeti kongresszuson több előadást is tartott, ezek szövege 1976-ban jelent meg nyomtatásban (lásd: Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae. 25–31 Augusti 1974 Budapestini).

1975

Cikk

Antall József: Lecturis salutem. In: Antall József – Buzinkay Géza (szerk.): Népigyógyítás Magyarországon. – Ethnomedicine in Hungary. Bp.,1975. Medicina. pp. 11–12. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 7–8.)

Antall József – Kapronczay Károly: Fodor József és az iskolaegészségügy. = Magyar Pedagógia 75 (1975) No. 1–2. pp. 191–200. –Újraközölve 1993-ban a „Honoris causa”, 1994-ben a„Modell és valóság”, valamint 2010-ben „A magyarországi közegészségügy szakterületeinek történetéből” c. kötetben.

Antall József – Kapronczay Károly: Fodor József és az iskolaegészségügy. = Orvosi Hetilap 116 (1975) No. 28. pp. 1647–1650.

Antall, József: L'étrange histoire de Z. Arányi. = Sandorama, 1975. No. 45. pp. 33–35.

Recenzió

Fazekas Árpád: Orvosi emlékek Szabolcs-Szatmárban. Ism.: Antall József. = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1975. No. 4. pp. 107–109.

1976

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae. 25–31 Augusti 1974 Budapestini. Tom. 1–2. Redigerunt József Antall, Géza Buzinkay, Ferenc Némethy. Bp., 1976. Museum Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae de I. Ph. Semmelweis Nominata. 736,  744–1670 p.

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall, József: The connection of general political development with health policy in Hungary. In: Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae. 25–31 Augusti 1974 Budapestini. Tom. 2. Redigerunt József Antall, Géza Buzinkay, Ferenc Némethy. Bp., 1976. Museum Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae de I. Ph. Semmelweis Nominata. pp. 1199–1202. – Elhangzott Budapesten a XXIV. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson, 1974. aug. 25–31.

Antall, József: Wien und Budapest in Leben und Werk von I. Ph. Semmelweis. Wien, 1976. Maschinschrift, vervielfaltigt. Ungarisches Presseburo. 21 p. Klny. – Eredetiközlés:Ungarn-Hefte [Bécs] 1 (1976) No. 6. pp. 35–55. –Elhangzott a „Zwei Städte im Leben von Ignaz Semmelweis. – Budapest und Ungarn” címmel Bécsben rendezett kongresszuson (Collegium Hungaricum, 1973. nov. 13.)

Cikk

A. J. [AntallJózsef]: Günther Sievers (1922–1976). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 77. (1976) p. 142.

Antall József – Doleviczényi Péter – Kapronczay Károly: Jan Nepomuk Czermak (1828–1873) a gégetükrözés egyik felfedezője. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 78–79. (1976) pp. 43–55. –  A78-79. kötettől  kezdve Antall József a lap főszerkesztője, egészen az 1990-ben megjelent 125-132-es sorszámmal ellátott kötetig

Antall, József: Das Semmelweis-Museum in Budapest. = Ungarn Hefte [Bécs] 1 (1976) No. 6. pp. 55–58.

1977

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Antall, József: Bevezetés + Introduction. In: Huszár, Lajos – Varannai, Gyula: Medicina in nummis. Hungarian coins and medals related to medicine. Editor: József Antall – Géza Buzinkay. Bp., 1977. Semmelweis Medical Historical Museum, Library and Archives – Medicina. pp. 11–17. (Orvostörténeti könyvek – Libri historiae medicae)

Antall József:A gyógyszerész történelem Magyarországon és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. [Magyarul és németül.] In: Antall József (szerk.): Historia Pharmaceutica. Bp., 1977. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár– Magyar Orvostörténelmi Társaság. pp.13–20. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 9–10.)

Cikk

Antall József – Vida Mária: Medicina in artibus. = Múzsák Múzeumi Magazin 8 (1977) No. 2. pp. 24–27.

Antall József: Semmelweis kórtörténete Nyomán. = Orvosi Hetilap 118 (1977) No. 15. pp. 857–858.

Antall József: Semmelweist nem ölték meg. = Élet és Irodalom 21 (1977) No. 20. (máj. 14.) p. 2.

Antall József: Egy évszázados per. Semmelweisről tegnap és ma. = Új Tükör 14 (1977) No. 31.

1978

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Antall, József: Semmelweis und die ungarische medizinische Schule unter dem Aspekt diagnostischer Leistungen. In: Medizinische Diagnostik in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Heinz Goerke zum 60. Geburtstag. Hrsg. Christa Habrich. München, 1978. Verlag Werner Fritsch. pp. 293–308. (Neue Münchner Beiträge zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften. Medizinhistorische Reihe, Band 7/8)

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

AntallJózsef – Kapronczay Károly: Korányi Frigyes és a pesti orvosi iskola. = Orvosi Hetilap 119 (1978) No. 32. pp. 1969–1971. – Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián tartott Korányi Frigyes Emlékülésen (Budapest, 1977. dec. 9.)

Cikk

Antall József: Semmelweis betegsége és halála. Bevezetés a nyilvánosságra hozott bécsi kórtörténet alapján kialakult vitához. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 9–13.– Újraközölve a 2001-ben megjelent „Semmelweis Ignác emlékezete” c. kötetben és a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

Antall, József: Semmelweis' Krankheit und Tod. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 15–21. – Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

Antall József: Semmelweis Ignác hiányzó gimnáziumi tanéve. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 211–213. –Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén. Részlete újraközölve a 2001-ben megjelent „Semmelweis Ignác emlékezete” c. kötetben.

Antall,József: Das fehlende Schuljahr des Gymnasiasten Ignác Semmelweis. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 215–216. –  Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

Antall József – Kapronczay Károly – Vida Tivadar: Jean Martin Charcot, Pierre Marie és Jendrassik Ernő levelezése (1887–1896). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 85. (1978) pp. 103–104.

Antall, József – Kapronczay, Károly – Vida, Tivadar: La correspondance de Jean Martin Charcot, Pierre Marie et Ernő Jendrassik (1887–1896). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 85. (1978) pp. 105–135.

Antall József: Csontváry és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. = Orvosi Hetilap 119 (1978) No. 45. p. 2781.

AntallJózsef – Kapronczay Károly: Czermák János, a gégetükrözés atyja. = Élet és Tudomány 33 (1978) No. 46. pp. 1446–1448.

Antall József: Család és iskola. Semmelweis Ignác életéből. = Magyar Nemzet, 1978. ápr. 14.

Antall József: Még egyszer a „Semmelweis krimiről”. = Magyar Nemzet, 1978. nov. 12. p. 14.

1979

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Antall, József – Huszár, Lajos: Medicinain nummis. From the numismatic collection of the Semmelweis Museum for the history of medicine. Eine auswahl aus der numismatischen Sammlung des Semmelweis-Museums für medizinische Geschichte. Bp.,1979. Medimpex – Medicina. 22 p., [150] t.

KapronczayKároly – Antall József: Toldy Ferenc az orvos. In: Pataki Gyula (szerk.): A Toldy Ferenc Gimnázium évkönyve 1978–79. Bp., 1979. ToldyFerenc Gimnázium. pp. 69–81.

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall, József – Némethy, Ferenc: Geisteswissenschaftliche Strömungen und die Jahrhundertwende. In: Theodor Brugsch (1878–1963). Hallesches Brugsch-Symposium 1978. Hrsg. Wolfram Kaiser, Hans Hübner. Halle/Saale, 1979. Martin-Luther-Univ. pp. 98–101. (Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) – Elhangzott a Brugsch-Symposiumon (Halle-Wittenberg, 1978. nov. 10.)

Antall, József: Der Einfluss der Apotheker aus das öffentliche Leben Ungarns im 19. Jahrhundert. = Pharmaceutica Acta Helvetiae 54 (1979) No. 9–10. pp. 295–298. – Elhangzott a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kongresszuson (Basel, 1979. jún. 14.). – Magyar nyelven újraközölve a „Modell és valóság” c. 1994-ben megjelent kötetben.

Cikk

AntallJózsef: Lecturis salutem. In: Antall József – Buzinkay Géza (szerk.):Népigyógyítás Magyarországon. – Ethnomedicine in Hungary. Bp.,1979. Medicina. pp. 11–14. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 11–12.)

Antall, József: Gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung in Ungarn im 18–19. Jahrhundert. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 86. (1979) pp. 25–37.

Antall József – Kapronczay Károly: Toldy Ferenc az orvos. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 87–88. (1979) pp. 105–122.

Antall József: Zárszó a Semmelweis vitához. = Magyar Nemzet, 1979. márc. 3. p. 7.

Antall József: Markusovszky Lajos. (Nagy magyar orvosok). = Magyar Nemzet, 1979. aug. 8.

Antall József: Lumniczer Sándor. (Nagy magyar orvosok). = Magyar Nemzet, 1979. aug. 10.

Antall József: Semmelweis Ignác. (Nagy magyar orvosok). = Magyar Nemzet, 1979. aug. 12.

Lektorálás

Benedek István: Mandragóra. I. Tibet. II. India. Kultúrtörténeti tanulmány különös tekintettel a varázslásra és gyógyításra. Lektorálta: Antall József, Terjék József, Vekerdi László. Bp., 1979. Gondolat. 705 p.

1980

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall, József: Organisatorische Reformbestrebungen im militär-ärztlichen Dienst des ungarischen Freiheitskampfes 1848/49. In: Actes du congrès.Vol. I. XXVIeCongrèsInternational d'Histoire de la Medicine. Plovdiv, 20–25 aout 1978. Sofia, 1980. Société scientifique d'histoire de la médecine en Bulgarie pp.83–85. – Elhangzott a XXVI. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson (Plovdiv, 1978. aug. 24.)

Antall,József:Die Semmelweis-Forschung und die ungarische medizinische Geschichts-schreibug.In:JahrbuchderUniversitätDüsseldorf1978–80.Düsseldorf,[1980].Univ.pp.305–316. – Elhangzott: Institut für Geschichte der Medizin der Universität zu Düsseldorf  által rendezett konferencián (Düsseldorf, Bonn, München, 1979).

Antall József: A felsőoktatás-történet muzeális jellegű emlékanyagának problémái. = Felsőoktatási Szemle 29 (1980) No. 3. pp. 150–158. – Az ELTE Felsőoktatástörténeti Munkaközösség és FPKK, 1978 novemberi konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett és kibővített változata.

Cikk

Antall József – Kapronczay Károly: Testkultúra, iskolai oktatás a polgári kor hajnalán. = História 2 (1980) Olimpiai különszám. No. 5. pp. 29–30.

Antall József: Az orvosképzés iránya Magyarországon. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1980. No. 264. (nov. 11.) p. 9.

[Anta]l [Józse]f: Patikamúzeum Kőszegen. = Magyar Nemzet, 1980. nov. 12.

Antall József: A nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája és a magyar orvosi iskola kialakulása. I. A liberalizmus és a centralisták. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1980. No. 276. (nov. 25.) p. 9.

Antall József: A nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája és a magyar orvosi iskola kialakulása. II. A pesti orvosi iskola. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1980. No. 282. (dec. 2.) p. 9.

Antall József: A homeopátia Magyarországon. I. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1980. dec. 30. p. 9. – Az 1969-es angol nyelvű tanulmány magyar nyelvű változata. Folytatása: 1981-ben.

1981

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Antall József: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei. A szerző munkatársai: Kapronczay Károly, Némethy Ferenc, Vida Mária. Bp., 1981. Corvina. 20 p., [120] t.

Antall, József: Bilder aus der Geschichte der europäischen Heilkunde und Pharmazie. Mitarbeiter des Autors: Károly Kapronczay, Ferenc Némethy, Mária Vida. Bp., 1981. Corvina. 20 p., [120] t.

Antall, József: Pictorial history of European medicine and pharmaceutics. Editorial assistants: Károly Kapronczay, Ferenc Némethy, Mária Vida. Bp., 1981. Corvina. 20 p., [120] t.

Antall, József: Pamjátnyiki jevropejszkoj medicini i farmacevtyiki. V rabote avtoru pomogali: Károly Kapronczay, Ferenc Némethy, Mária Vida. Bp., 1981. Corvina. 20 p., [120] t.

Antall, József: Wien und Budapest im Lebenswerk Semmelweis. In: Festschrift für Erna Lesky zum 70. Geburtstag. Wien, 1981. Hollinek. pp. 13–23.

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall, József: Entwicklungstendenzen des Apothekerberufs in Ungarn. = Pharmazeutische Zeitung 126 (1981) No. 10. pp. 417–423. – Elhangzott tudományos konferencián „Die Richtung des Apothekerberufes in Ungarn aus historischen Aspekt” címmel 1979-ben. A konferencia helyszíne: Institut für Geschichte der Pharmazie der Universität Marburg.

Antall, József: Johann Nepomuk Czermak (1828–1873), Professor der Physiologie an der Universität Pest. In: Hallesche Physiologie im Werden. Hallesches Symposium 1981. Hrsg. Wolfram Kaiser, Hans Hübner. Halle/Saale, 1981. Martin-Luther-Univ.pp.133–136.(Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) –Elhangzott 1981-ben.

Antall, József – Kapronczay, Károly: Jan Nepomuk Czermak in Hungary. In: E. Schultheisz ed.: History of Physiology. (Proceedings of the 28th International Congress of Physiological Sciences, Budapest 1980). Bp., 1981. Pergamon Press – Akadémiai Kiadó. pp.77–84. (Advances in Physiological Sciences 21.)

Cikk

Antall József: Az orvostörténelem helyzete Magyarországon. = Orvosi Hetilap 122 (1981) No. 10. pp. 555–560. – Újraközölve1994-ben az Orvostörténeti Közleményekben, valamint a „Modell és valóság”-ban, 2001-ben az OPKM által közreadott „Antall József” kötetben, 2002-ben pedig „A múlt magyar orvostörténészei” c. kötetben.

Antall József – Kapronczay Károly: Toldy Ferenc, az orvos. = Orvosi Hetilap 122 (1981) No. 34. pp. 2105–2108.

Antall József: A homeopátia Magyarországon. II. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1981. jan. 6. p. 9. – Az 1969-es angol nyelvű tanulmány magyar nyelvű változata. A I. rész az előző évben jelent meg.

(–t –z) [Antall József]: Muzeális patika. Ernyey József könyvtár. = Magyar Nemzet, 1981. szept. 16.

Antall József: Gyógyszerésztörténelmi kongresszus hazánkban. = Magyar Nemzet, 1981.szept. 26.p. 5.

1982

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

InsigniamedicoruminHungaria. [Magyar orvosok címerei]. AntallJózsefésBuzinkayGézagyűjtéseésmagyarázataiVissyGáborrajzaival. Bp., 1982. Medimpex. 28p.,20t. –Német és angol nyelvű kísérőtanulmánnyal: WappenungarischerAerzte + CoatsofArmsofHungarianPhysicians.

Antall, József: Ungarische Ärzteausbildung im 18. und 19. Jahrhundert. In: Die Entwicklung des medizinhistorischen Unterrichts. Hrsg. von Arina Völker und Burchard Thaler. Halle/Saale, 1982. Martin-Luther-Univ. (Wissenschaftliche Beiträge 1982/6 – E 43)

Cikk

Antall, József: Wien und Budapest im Lebenswerk Semmelweis. = Wiener Medizinische Wochenschrift 132 (1982) No. 7. pp. 161–167.

1983

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Endrőczi Elemér– Farádi László– Kádár Tibor: 100 éves a magyar orvostovábbképzés, 1883–1983. Szerk.: Orvostovábbképző Intézet –  Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Magyar Orvostörténelmi Társaság. Felelősszerk.:Antall József. Bp.,1983 .Medicina.76p. (Az „Orvostörténeti közlemények” 1983.évi különszáma)

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall,József: Herausbildung der wissenschaftlichen Pharmazie in Ungarn und die Pester Medizinische Schule. In: Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. Neue Folge. Bd. 52. Stuttgart, 1983. pp. 101–104. – Elhangzott a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kongresszuson. (A teljes kongresszus időtartama: Budapest, 1981. szept. 29. – okt. 2.)

1984

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Antall József: Semmelweis szülőháza – a Múzeum otthona. + Semmelweis Ignác életútja, 1818–1865. In: Antall József – Buzinkay Géza (szerk.): Képek a gyógyítás múltjából. 2. jav. kiad. Bp., 1984. Medicina. pp. 11–25. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.)

Antall József – Kapronczay Károly – Pataki Zoltán – Szlatky Mária – Vida Mária: Az orvostudomány és a gyógyszerészet története. Kiállítási vezető. In: Antall József – Buzinkay Géza (szerk.): Képek a gyógyítás múltjából. 2. jav. kiad. Bp., 1984. Medicina. pp. 27–70. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.)

A kiadvány német nyelvű változata:

Antall, József – Buzinkay, Géza red.: Aus der Geschichte der Heilkunde. Museum, Bibliothek und Archiv für die Geschichte der Medizin „Ignác Semmelweis”. 2. verb. Ausg. Bp., 1984. Medicina. 157 p., [88] t. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.)

Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszerészet a századfordulón. 1888–1914. Szerk.: Antall József, Buzinkay Géza. Előszó: Schultheisz Emil. Bp., 1984. SOMKL. 203 p. (Orvostörténeti könyvek)

Cikk

[Antall József]: Némethy Ferenc (1932–1979). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 107–108 (1984) pp. 233–234. –Újraközölve 2002-ben, „A múlt magyar orvostörténészei” c. kötetben.

1985

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Antall, József: Pharmazeutische Museologie und das Semmelweis-Institut. In: Orbis Pictus. Kultur- und pharmaziehistorische Studien. Festschrift für Wolfgang Hagen Hein zum 65. Geburtstag. Frankfurt am Main, 1985. Govi. pp. 293–303.

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall, József: Das medizinhistorische Museumswesen in Ungarn. (Vortrag auf dem Int. Med. hist. Symp. in Ingolstadt am 11. Juni 1983). In: Jahrbuch des Deutschen Medizinhistorischen Museums 5 (1983–1985). Ingolstadt, 1985. pp. 47–51. – Elhangzott a Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson (Ingolstadt, 1983. jún. 11.)

Cikk

Antall József: Lecturis salutem. [Magyarul és angolul.] = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 109–112. (1985) pp. 9–10. [Témája: A természettudományok és a medicina a reneszánsz és a reformáció korában + In memoriam Johannes Sambucus.]

Lektorálás

Barátok a bajban. Lengyel menekültek Magyarországon 1939–1945. Bp., 1985. Európa. 653 p. (Emlékezések) Lektorálta: Antall József, Juhász Gyula, Kapronczay Károly.

1986

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

AntallJózsef: Magyar–holland orvostörténeti kapcsolatok. Gondolatok, teendők, kutatási irányok. In: Bernáth István (szerk.): Hollandból magyarra... Kultúrhistóriai tanulmányok és szemelvények. Bp., 1986. Terra. pp. 133–148. – Újraközölvea „Modell és valóság” c. 1994-ben megjelent kötetben, valamint az OPKM által 2001-ben közreadott „Antall József” című kötetben.

Lektorálás

Bóna Endre: Medicina in nummis Szegediensis. Szegedi vonatkozású orvos-gyógyszerész történeti emlékek. Szerk.: Péter László. Lektorálta: Antall József, Huszár Lajos. Szeged, 1986. Somogyi-könyvtár. 114 p.

1987

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Antall,József:Niederländisch–ungarische Beziehungenim 17. und 18. Jahrh under tausmedizinhistorischer Sicht. In: Dixhuitième. Zur Geschichte von Medizin und Naturwissenschaften im 18. Jahrhundert. Hrsg. von Arina Völker. Halle/Saale, 1987.Martin-Luther-Univ.pp.148–149.(Wissenschaft liche Beiträgeder Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.Tom.:Beiträgezur Universitäts geschichte)

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall,József: Die neural gisch ePunkteder Semmelweis-Forschung. In: Attidel XXXII Congresso Nazionaledella SocietàItalianadi Storiadella Medicina. (Padova– Trieste, 19–21 settembre 1985). Padova, 1987. La Garangola. pp. 117–125. – Elhangzott: XXXII Congresso Nazionaledella SocietàItalianadi Storiadella Medicina (Padova– Trieste, 1985. szept. 19–21.)

Cikk

Antall József – Kapronczay Károly: A Budapesti Királyi Orvosegyesület Levéltára, mint a hazai orvostörténetírás forrása. = Levéltári Közlemények 58 (1987) No. 1–2. pp. 5–12. (Varga Jánosnak... születése 60. évfordulója alkalmából.)

1988

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Mayer Ferenc Kolos: Az orvostudomány története. 2. bőv. kiad. Szerk.: Antall József. Bp., 1988. Magyar Orvostörténelmi Társaság – Téka. XII, 382 p.Az1927-ben megjelent mű szerző által bővített kiadása.

Antall József – Kapronczay Károly: A nagyszombati orvosi kar felállítása és a magyar orvosképzés iránya. In: Antall József – Birtalan Győző – Schultheisz Emil (összeáll. és szerk.): Historia medica hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988. Medicina. pp. 21–23.

Antall József: A nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája és a pesti orvosi iskola. In: Antall József – Birtalan Győző – Schultheisz Emil (összeáll. és szerk.): Historia medica hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988. Medicina. pp. 24–28.

Antall József:MarkusovszkyLajos (1815–1893). In:AntallJózsef– BirtalanGyőző– SchultheiszEmil(összeáll.ésszerk.): Historia medica hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988.Medicina.pp. 36–38.

Antall József: Semmelweis Ignác (1818–1865). In: Antall József – Birtalan Győző – Schultheisz Emil (összeáll.ésszerk.): Historia medica hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp.,1988.Medicina.pp.39–42.

Antall József: Lumniczer Sándor (1821–1892). In:Antall József– Birtalan Győző – Schultheisz Emil (összeáll.ésszerk.): Historia medica hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp.,1988.Medicina.pp.43–45.–Újra megjelent a 2000-ben kiadott „Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai” c. kötetben.

Antall, József: Die Grenzen der Medizingeschichte und das Museumswesen. In: Jahrbuch der Universität Düsseldorf. 1988. pp. 81–85.

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall, József: Der medizinhistoriker István Weszprémi, 1723–1799. In: Johann Heinrich Schulze (1687–1744) und seine Zeit. In: Hallesches Symposium 1987. Hrsg. von Wolfram Kaiser und Arina Völker. Halle/Saale, 1988. Martin-Luther-Univ. pp. 74–76. (Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Tom.: Beiträge zur Universitätsgeschichte)

Cikk

AntallJózsef: Az orvostörténet műhelyében. = Magyar Hírek 41 (1988) No. 15. pp. 8–9.

Lektorálás

Birtalan Győző: Európai orvoslás az újkorban.Lektorálta: Antall József, Szállási Árpád. Bp., 1988. Medicina. 146 p. (Orvostörténeti Közlemények. Suppl. 1516. )

1989

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Mayer, Claudius F.: Plato to pope Paul. Pages from the history of population problems and ultilization of human genetic knowledge throughout the ages. Ed.: József Antall. Bp., 1989. Springer Hungarica. 82, [2] p. (Orvostörténeti Közlemények. Suppl. 17.)

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall,József: Staatraison und Edukationspolitik in der ungarischen Aufklärungsperiode. In: Johann Christian Reil (1759–1813) und seine Zeit. In: Hallesches Symposium 1988. Hrsg. von Wolfram Kaiser und Arina Völker. Halle/Saale, 1989. Martin-Luther-Univ. pp. 135–138. (Wissenschaftliche Beiträge Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Cikk

AntallJózsef – Kapronczay Károly: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában. = Magyar Tudomány 34 (1989) No. 10–11. pp. 903–915. –Németül megjelent 2003-ban.

1990

Az Orvostörténeti Közlemények(Communicationes de Historia Artis Medicinae) 1990-ben megjelent 125-132-es sorszámmal ellátott kötetétig annak főszerkesztője.

Lektorálás

Benedek István: Hügieia. Az európai orvostudomány története jelesebb doktorok életrajzával.  Ókor, középkor, reneszánsz, újkor kezdete. Lektorálta: Antall József, Szállási Árpád. Bp., 1990. Gondolat. 270 p., 16 t.

1991

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

Aus der Geschichte der Heilkunde. Ein Führer zum Semmelweis Medizinhistorischen Muzeum [!Museum] Red.: József Antall et al. 3. gek. Ausg. Bp., 1991. Museum, Bibliothek und Archiv für die Geschichte der Medizin „Ignác Semmelweis”. 93 p., [20] t. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.)

Antall, József: Ignaz Semmelweis (1818–1865). In: Klassiker der Medizin II. Von Philippe Pinel bis Viktor von Weizsäcker. Hrsg. Dietrich von Engelhardt und Fritz Hartmann. München, 1991. Beck. pp. 190–202. – Magyar nyelven újraközölvea „Modell és valóság” c. 1994-ben megjelent kötetben.

1992

Lektorálás

Vida, Mária: Spas in Hungary in ancient times and today. Bp., 1992. Semmelweis Kiadó. 36, [2] p., [30] t. Translated by Éva Vámos. Referees: József Antall, Emil Schultheisz. –Ugyanaz német nyelven 1993-ban jelent meg.


Schultheisz Emil – Birtalan Győző: Orvostörténelem. Egyetemi jegyzet. Szaklektor: Antall József. Bp., 1992. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar. 242 p.

1993

Könyv, könyvrészlet, könyvszerkesztés

AntallJózsef – Kapronczay Károly: Fodor József és az iskolaegészségügy. In: Honoris causa. Fodor József születésének 150. évfordulójára. Szerk.: Virágh Zoltán. Bp., 1993. Magyar Higiénikusok Társasága. pp. 43–52. – Az1975-ös cikk újraközlése.

Antall, József: Semmelweis und die Pester medizinische Schule. In: Weinsheimer, Gerd: Das Modell einer Zahnarztpraxis mit Labor (1896) im Semmelweismuseum Budapest. Vorwort von P. Schulz und M. Putscher. Köln, 1993. Forschungstelle Robert-Koch-Strasse. pp. 1–22. (Kölner medizinhistorische Beiträge)

Antall, József: Semmelweis's birthplace – the home. + The Life of Ignác Fülöp Semmelweis. In: Picturesfrom the Past of the Healing Arts. A Guidebook to the Semmelweis Museum, Library and Archives. Second revised and abridged edition. Bp., 1993. Semmelweis Kiadó.  pp. 11–26. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 18.)

Antall, József – Kapronczay, Károly – Vida, Mária:  Picturesfrom the Past of the Healing Arts (guide to the exhibition). In: Picturesfrom the Past of the Healing Arts. A Guidebook to the Semmelweis Museum, Library and Archives. Second revised and abridged edition. Bp., 1993. Semmelweis Kiadó. pp. 27–82. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 18.)

Cikk

Antall József – Kapronczay Károly: Fodor József és az iskolaegészségügy. = Egészségtudomány 37 (1993) No. 2. pp. 139–148. – Az1975-ös cikk újraközlése.

1994

Nyomtatásban közreadott – kongresszuson, konferencián, emlékünnepségen elhangzott – előadása

Antall József: Megnyitó beszéd. In: Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. A budapesti mélylélektani iskola története, 1908–1993.2.átd., bőv.kiad.Bp.,1994. Bethlen. pp. 3–9. –Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián 1987. okt. 30-án „A pszichoanalízis magyarországi története” című kiállítás megnyitóján.

Összefoglaló: Antall József, a későbbi miniszterelnök, évtizedeken át a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár egyik vezetője, főigazgatója volt. Neki köszönhető, hogy az orvostörténeti kutatások múzeumi, könyvtári és levéltári feladatai egységes intézményként működhettek, és hogy az elődei által megindított periodikájuk egyre bővülő tartalommal – azóta is – megjelenik. 1974-ben szervezőmunkájának köszönhetően tarthatták meg Budapesten a Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszust. Sokat tett Semmelweis életművének elfogadtatása érdekében. Ez a bibliográfia a nem orvostörténeti jellegű történettudományi és politikai írásait nem tartalmazza.

További irodalom: Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból. Születése 80. évfordulója tiszteletére. Összeállította: Kapronczay Károly. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Magyar Orvostörténelmi Társaság, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Magyar Tudománytörténeti Intézet. Bp., 2012. 498 p. (A kötet nem csak a nyomtatásban megjelent tanulmányaiból ad komoly válogatást, hanem kéziratban maradt írásaiból is.)