Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2019/19

Open Peer Review

A Semmelweis Egyetem Népegészségtan Intézete a LÉTRA Közhasznú Alapítvánnyal együtt nagy örömmel támogatja Orvostörténeti Munkacsoportunk új kezdeményezését, a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Lap megjelenését .

A folyóirat tematikája a multidiszciplínáris orvostörténet. Ez a gyógyítás, a betegségek, az eszközök, az emberi kapcsolatok különös formáit beágyazza a mindennapi élet kultúrájába, szociális-gazdasági viszonyaiba. A történeti szemlélet kialakítása segíti az összefüggések fejlődésének felismerését, az orvosi diszciplína megértését napjainkban, amikor a szakosodás nyomán szinte alig tudjuk követni saját szakterületünk, vagy a határterületek robbanásszerű fejlődését, az információáradatot.

Ugyanakkor a medicina is átitatódik a többi társadalom- és természettudomány felismeréseivel, modern elméleteivel, kutatási eredményeivel. Az orvosi gondolkodás minden korban tükrözi a természethez és a társadalomhoz fűződő viszonyunkat. Az orvostörtét művelése és egyetemi oktatása 1835-ig nyúlik vissza Magyarországon. Az első új szemléletű, úgynevezett oknyomozó orvos- és sebészettörténet előadója a kiváló gyermekgyógyász Schöpf-Merei Ágost volt. Követőivel megalapozta a mai művelődés-, tudomány- és orvostörténeti kutatásokat és oktatást. Remélem, ez a lap is segíti az érdeklődőket ismereteik elmélyítésében és bővítésében.

Prof. Dr. Cseh Károly


Open Peer Review

The Public Health Institute with the LÉTRA Foundation are pleased to support the latest initiative of our Medical History Team to start a new Journal Kaleidoscope of History of Culture Science and Medicine.

The primary aim of the Journal is to show the multidisciplinary nature of medical history while reviewing healing practices and specific forms of diseases, medical devices and human relations embedded in everyday life’s culture and socio-economic circumstances. This historical approach contributes to recognize the development of social interrelations and the present situation of medicine in the modern world where we can hardly follow the explosion of recent knowledge in all sciences related to the medicine.

However, medicine is also penetrated by recent discoveries, current ideas and research achievments of other natural and social sciences. The medical way of thinking reflected exactly in all ages the doctors’ relationship to the nature and the society. In Hungary, research and lecturing of medical history may be traced back to 1835. That time, the excellent paediatrician Ágost Schöpf-Merey became the first lecturer of this new science with original ideas about the so-called investigating method of past medicine and surgery. He and his successors created a firm and reliable base for today’s scientist in research and lecturing history of general culture, related sciences and the medicine itself. I hope this Journal will considerably contribute to gain further in-depth knowledge in circles of interested readers.

Prof. Dr. Karoly Cseh

Open Peer Review

Das Institut für Hygiene freut sich Ihnen das neuste Projekt der Arbeitsgruppe für Geschichte der Medizin vorstellen zu dürfen: Kaleidoscope- Ein Journal über Bildung – Wissenschaft und Geschichte der Medizin mit LÉTRA Stiftung.

Das Thema des Journals ist, die Komplexität der medizinischen Geschichte darzustellen, mit inbegriffen die Heilung, die Krankheiten, die Instrumente und die verschiedensten Aspekte zwischenmenschlicher Beziehungen.Der historische Ansatz hilft, die Entwicklung der medizinischen Disziplinen in der heutigen Welt zu verstehen, wo wir selbst unserem eigenen Fachgebiet, wegen den vielen Spezialisierungen und den vielen neuen Forschungsergebnissen, kaum folgen können.

Aber auch andere Wissenschaftliche Gebiete, fließen mit ihren Ansatzpunkten und Forschungsergebnissen in das Blatt mit ein. Die medizinischen Denkweise spiegelt die Verbindung zur Natur und zur Gesellschaft  in jeder Zeitepoche wieder. Die Lehre der Geschichte der Medizin geht in das Jahr 1835 zurück, als der erste Vortragende, ein hervorragender Kinderarzt, Schöpf-Meirei Àgost war. Mit seinen Nachfolgern hat er der heutigen Kultur, Wissenschaft und medizinischen Forschung  eine würdige Vergangenheit geschaffen. Ich hoffe, dass dieses Journal den Interessenten hilft, ihre bisherigen Kenntnisse zu vertiefen.

Prof. Dr. Karoly Cseh