Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Kaleidoscope folyóirat / Journal of Kaleidoscope
e-ISSN: 2062-2597
Kiadó /Editor: Létra Alapítvány
Székhely/address: 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4.
Kiadásért felelős személy és főszerkesztő / responsible person for edition: dr. Forrai Judit

2020/20
2019/19
2019/18
2018/17
2018/16
2017/15
2017/14
2016/13
2016/12
2015/11
2015/10
2014/9
2014/8
2013/7
2013/6
2012/5
2012/4
2011/3
2011/2
2010/1