Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok  honlapján.

Kaleidoscope könyvkiadványok és Kaleidoscope folyóirat (ISSN 2062-2597, e-ISSN 2062-2597) cikkei között válogathat.

Kiadványaink célja, hogy több oldalról világítsuk meg, különböző tudományterületeken tegyük elérhetővé az orvostörténeti kutatások, események, problémák értelmezését.

Kutatásaink központjában az ember áll: az egészség-betegség, a gyógyítás szemlélete, az orvosi antropológia, a betegségek, járványok, a caritas, könyörületesség, az egészséges életre törekvés és mindaz, ami az orvostörténet tárgya, s azok tágabb értelmezése a tudományok és a művelődéstörténet területein, az ókortól napjainkig. Szeretnénk széles olvasókör: magyar és külföldi kutatók, PhD hallgatók körében terjeszteni munkájuk legújabb eredményeit. A nemzetközi  Tudományos Tanácsadó Testület és Szerkesztő-bizottságunk tagjai, a jelzett témakör legkiválóbb hazai és nemzetközi kutatói, elméleti szakemberei, egyetemi oktatói biztosítják a közölt magyar, angol és német nyelvű publikációk nemzetközi rangját. Nagymúltú intézmények - egyetemek, levéltárak, múzeumok - is támogatják törekvésünket, hogy a Kaleidoscope figyelemreméltó fórumunkká váljék.

Folyóiratunk ma már 26 rovattal rendelkezik, amelyek a fenti zöld mezőben és bal oldali oszlopban  láthatóak. A rovatok vezetése a magyar tudomány különböző területein alkotó kíválóságok gondozzák,  a rovatok vezetői itt olvashatóak.

A folyóirat: Peer Review,  Open Access Journal, DOI számmal. A következő nemzetközi és hazai adatbázisokban indexálták a lap:

DOAJ

DOI

DIMENSION

LENS

SCILIT

1FIND

CORE

EHRIFILUS

OSZK-EPA

MATARKA

MOB

 

Könyvkiadványainkról: a Kaleidoscope Tudomány- Művelődés- és Orvostörténeti lap mellett olyan értékmentő  könyveket kívánunk online kiadni, open access -  ingyen olvashatóvá és letölthetővé tenni, amelyek a mai könyves piacon a nagy tudás- és ismeretanyaga ellenére nem lenne nyereséges kiadás egyetlen profit-orientált kiadó számára sem. Viszont értékmentés céljából, tudománytörténeti szempontból pótolhatatlanok. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezen könyvek kiadásával bővítjük eddigi kiadványunkat. Lehetőséget biztosítunk e mellett arra is, ha valaki mégis papírformában kívánja olvasni a könyveket digitális, egyéni nyomtatásra is. Ezek a könyvek megjelenésükkel egy időben bekerülnek az MTA REAL-ba (repositóriumába)  s rögtön az OSZK gyűjteményébe is. Ahogy a folyóiratunk s benne minden cikk DOI számot kapott (nemzetközi azonosító jelet), úgy ezek a megjelenő könyvek is nemzetközileg regisztráltak lesznek ISBN-A módon.

Ezúton is köszönöm szerzőink, támogatóink, szerkesztőink kiváló munkáját, szakmai tanácsait és közreműködését. A ,,Kaleidoscope" a görög kalosz, eidosz és -szkop összetétele, ,,szép formákat néző" játék, ezért választottuk folyóiratunk címéül. Sokszínű tanulmányainkhoz, e ,,színes játékhoz" kívánok örömteli elmélyülést.

Prof.Dr. Forrai Judit MTA doktora, alapító főszerkesztő                                                                                              Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Orvostörténeti önálló    munkacsoport és a LÉTRA Közhasznú Alapítvány21. szám (2020/10)
20. szám (2020/5)
19. szám (2019/11)
18. szám (2019/5)
17. szám (2018/12)
16. szám (2018/5)
15. szám (2017/12)
14. szám (2017/5)
13. szám (2016/12)
12. szám (2016/5)
11. szám (2015/12)
10. szám (2015/5)
9. szám (2014/12)
8. szám (2014/5)
7. szám (2013/12)
6. szám (2013/6)
5. szám (2012/12)
4. szám (2012/5)
3. szám (2011/12)
2. szám (2011/5)
1. szám (2010/12)