Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó  honlapján.

Kaleidoscope könyvkiadványok és Kaleidoscope folyóirat (ISSN 2062-2597, e-ISSN 2062-2597) cikkei között válogathat.

Kiadványaink célja, hogy több oldalról világítsuk meg, különböző tudományterületeken tegyük elérhetővé az orvostörténeti kutatások, események, problémák értelmezését.

Kutatásaink központjában az ember áll: az egészség-betegség, a gyógyítás szemlélete, az orvosi antropológia, a betegségek, járványok, a caritas, könyörületesség, az egészséges életre törekvés és mindaz, ami az orvostörténet tárgya, s azok tágabb értelmezése a tudományok és a művelődéstörténet területein, az ókortól napjainkig. Szeretnénk széles olvasókör: magyar és külföldi kutatók, PhD hallgatók körében terjeszteni munkájuk legújabb eredményeit. A nemzetközi  Tudományos Tanácsadó Testület és Szerkesztő-bizottságunk tagjai, a jelzett témakör legkiválóbb hazai és nemzetközi kutatói, elméleti szakemberei, egyetemi oktatói biztosítják a közölt magyar, angol és német nyelvű publikációk nemzetközi rangját. Nagymúltú intézmények - egyetemek, levéltárak, múzeumok - is támogatják törekvésünket, hogy a Kaleidoscope figyelemreméltó fórumunkká váljék.

Folyóiratunk: Peer Review,  Open Access Journalként, DOI számmal. A következő nemzetközi és hazai adatbázisokban indexálták a lapot: DOAJ, DOI, ERIHPLUS, OSZK-EPA, MATARKA, MOB

Ezúton is köszönöm szerzőink, támogatóink, szerkesztőink kiváló munkáját, szakmai tanácsait és közreműködését. A ,,Kaleidoscope" a görög kalosz, eidosz és -szkop összetétele, ,,szép formákat néző" játék, ezért választottuk folyóiratunk címéül. Sokszínű tanulmányainkhoz, e ,,színes játékhoz" kívánok örömteli elmélyülést.

Dr. Forrai Judit MTA doktora, alapító főszerkesztő                                                                                      Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Orvostörténeti önálló munkacsoport és a LÉTRA Közhasznú Alapítvány17. szám (2018/12)
16. szám (2018/5)
15. szám (2017/12)
14. szám (2017/5)
13. szám (2016/12)
12. szám (2016/5)
11. szám (2015/12)
10. szám (2015/5)
9. szám (2014/12)
8. szám (2014/5)
7. szám (2013/12)
6. szám (2013/6)
5. szám (2012/12)
4. szám (2012/5)
3. szám (2011/12)
2. szám (2011/5)
1. szám (2010/12)